top of page

MAYALAR > 

SÖZLEŞME ve UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

  İnşaat Sektöründe Masanın Her Tarafında Oturan MAYALAR; İnşaat, Proje, Değerleme ve Satış Tecrübeleri ile Tarafların Görev ve Sorumluluklarına Vakıf Olduğundan, Sağlıklı Sözleşmelerin Hazırlanmasında ve Uyuşmazlıkların Çözümünde Doğru Sorular Sorarak Kat Karşılığı, Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Taahhüt Sözleşmelerinizde Aşağıdaki Hizmetleri Vermektedir:

  a. Müşteri ( Malik veya Müteahhit ) İçin Sözleşmenin Hazırlanması,

  b. Hazırlanmış Sözleşmelerin Teknik ve Hukuki Uygunluğunun ve Adilliğini Kontrolü,

  c. Sözleşme Sonrasında Taraflar Arasında Çıkan Uyuşmazlıkların Tespiti ve Adilane Çözümü.

  Sözleşme Öncesi Verilen Hizmetler : 

  1. Arsanın Belediye ve Yerinde İncelenmesi,

  2. Arsa Değerlemesi,

  3. Üretilebilecek En Verimli / Karlı Proje Senaryoları ve Analizi,

  4. Tarafların Taleplerini Karşılayan Proje Önerisi ve İzahı,

  5.1. Blok ve Dairelerin Mimari Yerleşim Taslaklarının Hazırlanması,

  5.2. Hazırlatılan Mimari Yerleşim Taslakların İmar ve Verimlilik Kontrolü,

  6. Teknik Şartnamede Kullanılacak Malzemelerin Belirlenmesi,

  7. Toplam İnşaat Alanı ve Maliyetin Tespiti,

  8. Kat İrtifakında Arsa Paylarının Adil Tespiti / Kontrolü,

  9. Malik - Müteahhit Arasında Adil Arsa Payı Ortaklık Oranının Tespiti ve İzahı,

  10. Sözleşmenin Malik / Müteahhit'e ve Borçlar Kanunu'na Göre Hazırlanması ve Karşı Tarafa İzahı, 

  11. Daire Paylaşımlarını Gösteren Taslaklar ile Onaylanan Teknik Şartnamenin Eki Olduğu Sözleşmenin Noterde Tescili,

  12. İnşaatın Sözleşmeye ( Zaman, Alan, Kalite ) Uygunluğunun Kontrolü.

Sözleşme 11.jpg

  Taraflar Arasında Uyuşmazlık Doğduğunda :

  1. Sözleşme Kapsamının, Yeterliliğinin ve Eklerinin Kontrolü ile Eksiklerinin Tespiti,

  2. Sözleşmenin Borçlar Kanununa Aykırılığının Tespiti,

  3. Blok ve Daire Yerleşim Taslakları ve Sözleşme ile Mimari Projenin Uyumunun Kontrolü,

  4. Kat İrtifakındaki Arsa Paylarının Kontrolü ve Adilliğinin Tespiti,

  5. İnşaatın Yerinde İlerleme, Kalite ve Projelere Uygunluğunun Kontrolü,

  6. İnşaatın Eksiklerinin Tespiti,

  7. İnşaatın Belediyede Kontrolü,

  8. İnşaatın Yapı Denetim Firmasında Kontrolü,

  9. Mevcut İnşaatın Yaklaşık Maliyetinin Tespiti,

  10. Arsanın veya Mevcut Haliyle Dairelerin Değerlenmesi,

  11. Sözleşmedeki Hukuki ve Teknik Eksiklikler ile Aykırılıkların Raporlanması,

  12. Sözleşme ile İnşaat Arasındaki Aykırılıklarının Raporlanması,

  13. İnşaatın Belediye ve Yapı Denetim Nezdindeki Uygunsuzluklarının Raporlanması,

  14. İnşaatın Projelere Aykırılıklarının ve İlerleme Yüzdesinin Raporlanması.

Sözleşme 13.jpg
bottom of page