top of page

MAYALAR > 

PROJE KONTROLÜ ve KOORDİNASYONU

  İnşaat, Birbirinden Farklı İş Kalemlerinin Birbirlerini İzlediği, Problemsizliğin Problem Kabul Edildiği ve Geri Dönüşlü / Dönüşsüz Hatalara Çok Açık Olan Bir Kaostur. İyi Bir Proje Ekibi İle Çalışsanız Bile Projelendirme Süresinin Kısıtlılığı, Stresi, İşin / Sürecin Karmaşıklığı Sebepleriyle veya 'Beyaza Bakan Beyaz Görür' Prensibiyle Projelerdeki Karar Hataları ve Hesap Yanlışlıkları İşin Doğasındadır. Bunları Sıfırlamak Mümkün Olmamakla Beraber En Aza İndirilebilir.

  Analizler, Kararlar, İzinler Süreci Sonrasında Tasarım Kriterleri ve Ön Çalışmaları, Arsa Verileri ve Teknik Evraklar Seçilen Proje Müelliflerine Tam Olarak Aktarılmalı ve Tasarım Süreci Yönetilmelidir. Mimarlık ve Mühendislik Mesleklerinin Ortak Ürünü Olan Yapı, 50 Yıldan Fazla İşgal Edeceği Arsanın Değerini Artırır veya Azaltır, Yatırımcısını Sevindirir veya Üzer.

  Rusya ve Çevre Ülkelerinde Sağlam Bina Üretme Tecrübelerimiz Sonrasında Ülkemizdeki Piyasanın Aşırı Serbestliği, Proje Müelliflerinin Çoğunun Uygulama Tecrübesinin Olmaması ve Sahadaki Ekiplerin Yetersizlikleriyle İnşa Edilen Yapılara Baktığımızda, Birçok Hayal Kırıklığına Tanıklık Ettik, Ediyoruz.

proje_yönetimi.png

  Bu Sebeple, İnşaatın Hedeflerine Uygun Tamamlanabilmesi İçin Projelendirme ve Teklif Süreçlerine Refakat Ederek, Yatırımcı İle Proje Müellifleri ve Daha Sonrasında da Müteahhitlerle Arasında Köprü ve Sigorta Görevi Görüyoruz.

   A) Mimari Proje Kontrolü Kalemleri :

 • Mevzuatların Yorumlanmasıyla Gereken Pazarlıkların Yapılması ve İmar İzninin Alınması,

 • Harita Verilerine Göre Arsanın En İyi Kullanımının Kontrolü, 

 • Kat Planlarında İmar İzni ( TAKS, KAKS, Emsal, Yüksekli, Çekme Mesafeleri ) Kullanımının Kontrolü,

 • Vaziyet Planında Binaların ve Kat Planlarında Bağımsız Bölümlerin Yerleşimlerinin Kontrolü,

 • Taşıyıcı Sistemin ( Kolon,  Perde ve Kiriş ) Yerlerinin ve Ölçülerinin Kontrolü,

 • Bağımsız Bölümler ile Bina İçi ve Dışı Ortak Alanların Ergonomisinin ve İhtiyaçları Giderdiğinin Kontrolü,

 • Kat Planlarında Bina Girişi-Merdiven-Asansör ve Daire Kapıları, Pencere-Balkon Yerlerinin ve Bu Yerlere Göre Tefrişat ile Priz ve Şaft Yerlerinin Kontrolü,

 • Mimari ve Statik Projelerin Çakıştırılarak Birbirleriyle Örtüştüğünün Kontrolü 

 • Plan ve Cephelerde En Verimli Kaplama Malzeme ve Detayların Seçildiğini ve Doğru Kullanıldığının Kontrolü,

 • Plan ve Cephelerde En Verimli Isı - Su - Ses Yalıtımı Malzeme ve Detaylarının Seçildiğini ve Doğru Kullanıldığının Kontrolü,

 •  Bahçedeki Ortak Alanların Kaplama Malzemeleri ve Detaylarının Kontrolü,

 • Mimari Projedeki Kat Planları ve Cephe Tasarımı ile 3D Görsellerin Uyumunun ve Doğruluğunun Kontrolü,

  B) Mimari ve Mühendislik Projelerinin Koordinasyonu :

 • Mevzuatların Yorumlanması ve İdarelerden İnşaat İzinlerinin Alınması,

 • Analizler ile Alınan Kararların Harita ve Zemin Verilerine Göre  Arsaya En Verimli Oturmasının Sağlanması,

 • Bina İhtiyaç Analizlerinin, Alınan Kararların ve Teknik Evrakların Mimari Proje Grubuna Aktarılması,

 • Mimari Tasarım Alternatiflerine Eşlik Edilmesi ve Tasarımın Kararlara Uyumluluğunun Kontrolü,

 • Mimari ve Statik Projelerin, Tesisat Projeleri İle Uyumunun Koordinasyonu ve Kontrolü,

 • Seçilen Malzeme ve Ekipmanlar İçin Projelerde Yapılması Gerekenlerin Kontrolü,

 • Mimari ve Mühendislik Projelerinin İlgili Yönetmeliklere Uyulduğunun Kontrolü,

 • Ruhsat Başvurusunda Proje ve Evrakların Yapı Denetim, Belediye ve İlgili Diğer Kurumlar Nezdinde Takibi,

​​

​  Yatırımcı, İnşaat Kontrollük Hizmeti Alsa Bile Tasarım Aşamasında Müdahale Edilmeyen Yanlış Malzeme ve Detay Seçimlerinin İnşaat Başladıktan Sonra Farkedilip Düzeltilmesi, Ekiplerin Beklemesine, Yapılan İmalatların Yıkılıp Tekrar Yapılmasına Yani Para, Zaman, Sabır Kaybına ve Kaosa Neden Olmaktadır.

 

  Proje ve Uygulama Tecrübeleri Edindiğimiz Çelik ve Betonarme Yapı Projeleri :​

 • İş Merkezi - Ofis - AVM - Sinema Salonu - Karma Yapı - Banka Şubesi - Villa - Apartman - Site   

 • Turizm Tesisi - Otel - Yurt - Havaalanı Binaları - Mesire Alanı Gelişim Planı ve Tesisleri - Spor ve Binicilik Tesisi

 • Sanayi Tesisi - Depo - Soğuk Hava Deposu - Antrepo - Akaryakıt ve LPG İstasyonu

bottom of page