top of page

MAYALAR > 

ANALİZLER, KARARLAR, EVRAKLAR

  Bir Gayrimenkul Yatırım Projesinin Başarısı İçin Projeci, Uygulamacı, Değerlemeci ve Satışcı Gözlüklerimiz İle;

 

 • Taraflarla Beraber Sahayı ve Çevresini Gezeriz,

 • En Kârlı Konsepti Yakalamak İçin Sorular Sorarak Tarafları Mayalarız,

 • Süreç Haritalarının Hazırlayarak Sunarız,

 • İnşaat İzinleri İçin Mevzuatları Analiz Eder, Yorumlar ve Boşlukları Tespit Ederiz *,

 • Bina İhtiyaç Analizlerini Hazırlar, Arsa - Ulaşım - Çevre - İmar Durumu ile Karşılaştırır ve Önceliklendiririz,

 • Yapımda veya İşletmede Karşılaşılabilecek Senaryoları Masaya Koyarak Kararları Olgunlaştırırız,

 • İhtiyaç - Arsa - Mevzuat - Bütçe - Zaman Düzleminde Tasarım Kriterlerini Belirleriz,

 • Mühendislik Verileriyle Arsayı En Verimli Kullanacak Alternatifli Vaziyet Planları Çalışırız,

 • Yetkin Proje Müelliflerini Seçer, Kararları Aktarır, Uyumunu ve Eşgüdümlerini Takip Ederiz,

 • Malzemeleri, Detayları ve Yalıtım Tekniklerini Seçer ve Uygulama Projelerine İşletiriz,

 • Alınan Kararlara Göre İnşaat Stratejisini Belirleriz,

 • İşin Keşfini Hazırlar, Yetkin Ana ve Alt Yüklenicileri Seçer ve Sözleşme Sürecini Yönetiriz,

 • İnşaatın Sözleşme - İş Programı - Bütçe Düzleminde Takibini, Kontrolünü, Raporlamasını ve Teslim Alınmasını Temin Ederiz.

analizler ve izinler 2.jpg
sunum 16.jpg

​  Konut, Ticari, Turizm veya Sanayi Yatırımlarında Yukarıdaki Aşamalarda Yapılan Tasarım, Teknik, İdari, Hukuki Hataların Karşılığı, Yüklü Miktarda Maddi Kaynağı Hızlıca Tüketirken Takibi Oldukça Zor Olan Yapım Aşamasında Farkedildiğinde Geriye Dönmek Çok Pahalı Olabilir. Yapı Kullanılmaya, Kiralanmaya, Satılmaya Başlandıktan Sonra Farkedildiğinde İse Telafisi Belki de İmkansız. Bu Sonuç Ülkemizde Maalesef Sıkça Yaşanmaktadır.

  * Mevzuatların Analizi ve Yorumundaki Kasıt, Bakanlık, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, İtfaiye, Tarım, Orman, OSB, Serbest Bölge, Kıyı Kenar ve Su Kaynakları Koruma, Askeriye vb. İlgili Kurumların Mevzuatlarıyla Çerçevelenen Yapılaşma İzinlerinin Formülleridir. Yapılacak Analizlerde;

 • Sahada Ada Parsel Bazında Emsal Teşkil Eden Mevcut Örneklerin Olması,

 • İyi Analiz Edildiğinde Formüllerin Kapsamadığı Gri Alanların Bulunması,

 • Mevcut Binaların Sağlamlığının Tetkikinde Aşırı Güvende Kalma Refleksinin Gösterilmesi,

 • Teknik Terminolojinin İletişimde Aksaklıklara Yol Açması,

 • Mahkemeye Yansımış Konular Sebebiyle Yoruma Açık Maddeler Bulunabilir,

 • ​Yangın Onayı Gibi Spesifik Konularda Yerel İdare Çalışanlarının Bilgileri Eksik Olabilir,

 • Zirai ve Hayvancılık Tesisi Yatırımında Aynı Şekilde Mevzuat Yorumları Gerekebilir.

 

  İnşaat, Hukuk, Yangın ve Ziraat Danışmanı Çözüm Ortaklarımızla Beraber Yaptığımız İncelemelerde, Bu Noktaların Tespiti Akabinde İlgili İdareyle Yapılacak Pazarlıklarda Yatırımcı Lehine Edinimler Sağlamaktayız.

teknik evrak 1.jpg

TEKNİK EVRAKLAR

 • Kentsel Dönüşüm Raporu

 • Mevcut Binanın Yıkım Ruhsatı

 • Arsa Cins Değişikliği

 • Şuyulandırma ve Parselasyon

 • Tevhit ve İfraz

 • Yola Terk ve Yoldan İhdas

 • Arsa Sınır Tecavüzü Düzeltmeleri

 • İmar Durumu

 • Plankote - Arsa - Bina Aplikasyonu 

 • Toprak Koruma Projesi

 • Zemin Etüdü ve Sondajı

 • Beton Karot ve Demir Donatı Testi

 • İlçe ve Büyükşehir Belediyesi'nden İmar İzni ve Planı

 • İlçe ve Büyükşehir Belediyesi'ne İmar Planı Değişikliği ve İtirazı

 • İlçe, Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Dairesi'nden Alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  

 • İlçe, Büyükşehir Belediyesi ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Çevre Koruma Dairesi'nce Talep Edilen 1. ve 2. Derece Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatı 

 • Tarım Müdürlükleri'nden Alınacak Tarım Alanlarına Yapılacak Bağevi, Hayvancılık ve Zirai Yapılar İçin İzin

TEKNİK İZİNLER

bottom of page