top of page

BİNA TADİLATI ve RENOVASYONU

  2004 Yılında St. Petersburg'daki Eski Bir Tekstil Fabrikasının Güçlendirmesi ve Yeni Eklemelerle Grand Canyon Mall Adıyla Renovasyonu Projesinde Sahada İmalatları Yöneten, 2005_2006 Yıllarında Moskova Kremlin Sarayı Karşısındaki Eski ABD Büyükelçilik Binasının Ülkenin En Büyük Holdinglerinden AFK Sistema Gals Genel Merkezi Olarak Renovasyonu Projesinde Fransız Inter Art Etudes Firmasınca Hazırlanan İç Mekan Tasarımlarının Sahaya Adapte Edip, Uygulama Projelerini Çizen ve Yerinde Uygulama Tecrübelerine Sahip MAYALAR, Bina Tadilatı ve Renovasyonu ( İşlev Değişikliği ) İşlerinde, Yeni İnşaat Yapmaktan Daha Zor Olan Bu Süreçlerin Haritasını Çizer ve Yönetir. 

  Bina Renovasyonu, Binanın Mevcut Kullanımı Yerine Başka Bir Amaçla Kullanılması İçin Kapsamlı Tadilatının Yapılması Olup, İdareden İzine Konu Olabilir.

bina tadilatı.jpg

Bina Tadilatı veya Renovasyonu Yönetimi Hizmeti Şunları Kapsamaktadır : 

​1. Tadilat İzinleri İçin İdarelerle Görüşmeleri ve Başvuruları Yapar, Koordinasyonu Sağlar.

2. Kapsamlı Tadilat veya Renovasyon Yatırımı Öncesi Binanın Performans Analizini Yaptırarak Statik Dayanıklılığını Tahkik Ettirir. Tahkikat Sonucunda :

  a) Binanın Taşıyıcı Sisteminin Performans Analizi Mevcut Deprem Yönetmeliğine Göre Zayıf Kalıyorsa, Kapsamlı Tadilat veya Renovasyon Maliyetini Düşürmenin veya Bu Maliyete Katlanmama Seçeneklerinin Analizlerini Yaparak Sunar.

  b) Binanın Güçlendirme İhtiyacı Varsa, Önce Güçlendirme Projelerini Hazırlatarak Güçlendirme Ruhsatı İçin Başvurur. İşin Keşfini Hazırlatarak, Alt Yüklenici Tekliflerini Alır, Seçimini ve Sözleşmelerini, Yer Teslimini, Sahadaki Koordinasyonu, Problemlerin Çözümünü, İmalatların Projeye Uygunluğunun Kontrolünü ve Biten İşlerin Teslim Alınmasını Sağlar.

  c) Güçlendirme İhtiyacı Yoksa veya Güçlendirme Sonrasında Binanın Rölövelerini ( Mahallerinin Ölçülerini, Taşıyıcı Sisteminin Yerlerini ve Boyutlarını, Tesisat Hatlarını ve Yerlerini ) Alarak Kat Planlarını Bilgisayara Aktarır. Bu Arada;

    i. İnşaat, Proje ve Gayrimenkul Değerleme Tecrübeleri ile Yatırımcının Binadan Beklentisini Sorgular ve Binanın Mevcut Haline Göre Uzun Vadede Verimli Kullanılabilmesi İçin Analizler Yapar.

    ii. Beklentilerin Kararlaştırılması Akabinde Mimari Projeyi Hazırlarken Malzemelere ve Sistem Seçenekleri İncelenir. Buna Göre İç Mekan Tasarımlarını ve 3D Modellemeleri Hazırlatır. Kararların Olgunlaşıp, Onaylanması Akabinde Mimari, Elektrik ve Mekanik Uygulama Projelerini Hazırlatır.

    iii. Uygulama Projeleri Üzerinden İşin Keşfini Hazırlar, Alt Yüklenici Tekliflerini Alır, Seçimini ve Sözleşmelerini, Yer Teslimini, Sahadaki Koordinasyonu, Problemlerin Çözümünü, İmalatların Projeye Uygunluğunun Kontrolünü ve Biten İşlerin Korunarak Teslim Alınmasını Sağlar.

bottom of page