top of page

KAT İRTİFAKI-MÜLKİYETİ KURULUMU, ADİL ARSA PAYI TESPİTİ ve DÜZELTİMİ

  Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 3. Maddesi, Binadaki Birden Fazla Bağımsız Bölümün ( Daire, Ofis, İşyeri, Depo vb. ) Arsa Paylarının ( Üzerindeki Bina Yıkıldığında Kat Maliklerinin Arsayı Paylaşma Oranı ), Proje Üzerinden Yapılacak Değerleme ile Belirlenmesini Tanımlar.

 

  Piyasada Kurulan Kat İrtifaklarında Takdir Edilen Arsa Payları, Kanunda Tanımlanan Bu Hakkaniyete Uymamakta, Bina Yönetim Planları ise Mimari Proje Değil Hazır Şablon Üzerinden Hazırlanmaktadır. Eskiden Beri Yanlış Bilgilerle Kör Topal Olarak Kurulan Kat İrtifakları, Belediye ve Tapudaki İlgili Memurlarında Kanunu ve Uygulamayı Bilmemeleri Sebebiyle Doğru Kabul Edilerek Onaylanmaktadır. Kat İrtifakı veya Mülkiyetinin Doğru Kurulmadığı Satış Zamanı Alıcı Adına Banka Eksperinin İncelemesinde, Binanın Kentsel Dönüşümle Müteahhite Verilmesinde veya Doğal Afet Sebebiyle Ortadan Kalkması Gibi İhtiyaç Anlarında Ortaya Çıkar. Bu Konu, Nitelikli, Karma Yapı Fonksiyonlu ve Özellikle Arsa Değerinin Yüksek Olduğu Semtlerde Çok Önemlidir. Düzeltilebilmesi İçin Bütün Kat Maliklerinin ve Varsa İpotek Sahibi Bankanın Onayı Gerekli Olduğundan Süreç Zahmetli ve Yıpratıcıdır.

kat irtifakı görseli.png

Kat Mülkiyeti Tapusu ( Pembe ) 

  A. Kat İrtifakı İşlemleri :

 • Bağımsız Bölümlerin Değerlerinin ve Arsa Paylarının Doğru Tespiti,

 • Kat İrtifak Tablosu'nun Hazırlanması,

 • Yönetim Planı'nın Mimari Projesine Uygun Olarak Yazılması,

 • Kat İrtifak Projesi'nin ve Yönetim Planı'nın Belediyeye Onaylatılması,

 • Vekalet ve Evraklar İle Tapu Senetlerinin Alınması

Kat İrtifakı ve Arsa Tapusu ( Mavi )

  B. Kat Mülkiyeti İşlemleri :

 • Enerji Kimlik Belgesi Hazırlanması,

 • Belediyeye İskan Başvurusu,

 • Belediye-SSK ve Vergi Dairesi Harçları,

 • Bina ve Bağımsız Bölümlerin Vaziyet Planlarının Hazırlanması ve Onaylatılması,

 • Kadastro'da Cins Değişikliği'nin Yaptırılması,

 • Vekalet ve Evraklar İle Tapu Senetlerinin Alınması

  C. Adil Arsa Payı Tespiti ve Düzeltme İşlemi :

 • Tüm Kat Maliklerinin İmzaladığı Dilekçeyle İlgili Tapu Dairesine Başvuru,

 • Herhangi Bir Bağımsız Bölüm Üzerinde İpotek Varsa Tapu Tarafından Bankaya Onay Talep Yazısının Yazılması, 

 • Kat Maliklerine veya Mahkemeye Adil Arsa Payı Oranlarının Mesnetleriyle Gösterildiği Arsa Payları Düzenleme Ekspertiz Raporu'nun Sunulması,

 • Yönetim Planı'nın Mimari Projesine Uygun Olarak Yazılması,

 • Kat İrtifakının ve Yönetim Planı'nın Belediyeye Onaylatılması,

 • Vekalet ve Evraklar İle Tapu Senetlerinin Alınması

Kamularştırma bilirkişiliği.jpg
bottom of page