top of page

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve KAT KARŞILIĞI İNŞAAT KOORDİNASYONU

  İster Boş Arsa, İsterse Deprem Riski Taşıyan Eski Bina Olsun, Yeni İnşaat Yapmak Hem Maddi Olarak Yıpratıcı, Hem de Süreç Olarak Oldukça Karmaşıktır. Hem Piyasa Oyuncuları Hem de Mevzuatlar İtibariyle Bu Süreci Yönetmek, Dışarıdan Görüldüğü Gibi Kolay Değildir.

  Her İki Durumda Önünde Bina İnşaatı Olan Maliklerin İki Seçeneği Mevcuttur:

  1. İnşaata Gücü Yetmeyen veya Sürecin Zahmetiyle Uğraşmak İstemeyen Maliklerin Güvendikleri Bir Yapı Müteahhitine, Arsanın Bir Miktar Hissesini ve Bu Hisseye Tekabül Eden Bağımsız Bölümlerin Satış Yetkisini Devretmesi Karşılığında, Anahtar Teslimi İnşa Edilen Binadan Anlaştıkları Bağımsız Bölümlerin Tapularını Masrafsız Olarak Devralırlar.

kentsel dönüşüm 1.jpg

  Bu Başlık Altında Verilen Hizmetler :

 • İmar Durumuna Göre Maksimum İnşaat Alanının Hesaplanması,

 • Bina Tespit Risk Raporu'nun Hazırlanması ve Onaylatılması,

 • Değerleme Raporu Hazırlayarak Arsa ile Binanın Piyasa Değerinin ve En Verimli Projenin Tespiti,

 • İnşa Edilecek Binanın Maliyet Hesabının Yapılarak Piyasadaki Ortalama Müteahhit Karlılığına Göre Ortaklık Oranının Analiz Edilmesi,

 • Müteahhitlerin Teklif Edeceği Oran ve Proje Taslaklarının Kıyaslaması ve Analizi,

 • Müteahhitin ve Hazırlattıkları Kat Planları Taslağının Seçimi,

 • Ön Anlaşmaya Göre Plan Taslakları Üzerinden Alan veya Dairelerin Seçimi,

 • Sözleşme, Teknik Şartname ve Plan Taslaklarının Kontrolü ve Gereken Değişikliklerin Yaptırılması,

 • Sözleşmenin Borçlar Kanununa Uygunluğunun Temini,

 • Düzeltilen Sözleşme, Teknik Şartname ve Plan Taslaklarının Noterde Onayının Kontrolü, 

 • Proje Aşamasında Yatırımı Kıymetlendirme,

 • Mimari Projelerde Bina Ortak Alanlarının ve Müşteri Dairelerinin Ergonomisinin ve Talepleri Karşıladığının Kontrolü,

 • Sözleşme ile Kat Planlarındaki Daire Numaralarının Uyuştuğunun Kontrolü,

 • Yıkım Ruhsatının Takibi,

 • Yapı Ruhsat Başvurusu Takibi,

 • Ruhsata Bağlanan Mimari Proje Üzerinden Bağımsız Bölümlerin Değerleme Raporu'nun Hazırlanarak Mülkiyetler Arasındaki Şeffaflık ve Hakkaniyetin Tesisi,

 • Kat İrtifakının Kurulması,

 • İnşaat Aşamasında Yatırımı Kıymetlendirme.

  2. İnşaata Maddi Gücü Yeten Malikler Güvendikleri Bir Müteahhite Hisse Devretmeden, Ücreti Karşılığında, Anahtar Teslimi İnşaatı Yaptırır ve Tapularını Alır.

  Bu Başlık Altında Verilen Hizmetler :

 • Kredi veya Geri Ödemesiz Taşınma ve Kira Yardımı Kentsel Dönüşüm Devlet Desteklerinden Faydalanma Kararları Süreci,

 • Her Bir Daire İçin Değerleme Raporu Hazırlayarak Yapılacak Binadaki Dairelerin Paylaşım Yönetiminin Tespiti ( Kat İrtifak Listesindeki Arsa Paylarının Doğruluğunun Kontrolü ),

 • Arsanın Harita ve Zemin Etüdü İşlemlerinin Yaptırılarak Evrakların Temini,

 • Varsa Arsanın Yola Terki, Yoldan İhdası veya Komşu Parselle Uzlaşma İşlemlerinin Yaptırılması,

 • İmar Durumuna Göre Maksimum İnşaat Alanının Hesaplanması ve Katlarda Planlanabilecek Dairelerin Oda Sayıları ile Brüt Alanlarının Maliklere İzahı

 • İzah Akabinde Maliklerin Kararlarına Göre Kat Planı Öneri Taslaklarının Hazırlanması, Maliklere Sunumu, İzahı ve Oylaması,

 • Maksimum İnşaat Alanı Hesabına Göre Çıkan Daire Tipleri ve Alanlarındaki ( Kat Planları ) Uzlaşmanın Noterde Onaylatılması, 

 • Bina Tespit Risk Raporu'nun Hazırlanması ve Onaylatılması,

 • Kentsel Dönüşüm Devlet Desteğine Başvuru,

 • Bina Mimari ve Mühendislik Projeleri ile 3D Görsellerinin Hazırlanması,

 • İstekli Müteahhitlerle Görüşmelerin Yapılması ve Birinin Seçilmesi,

 • Seçilen Müteahhitle Borçlar Kanununa Uygun İnşaat Taahhüt Sözleşmesi ve Teknik Şartnamesinin Yapılarak Noterde Onaylatılması,

 • Yapı Ruhsatına Başvuru ve Alınması,

 • Ruhsata Bağlanan Mimari Proje Üzerinden Bağımsız Bölümlerin Değerleme Raporu'nun Hazırlanarak Mülkiyetler Arasındaki Şeffaflık ve Hakkaniyetin Tesisi,

 • Kat İrtifakının Kurulması,

 • İnşaat Aşamasında Yatırımı Kıymetlendirme.

  Ticari Bir Ortaklık Olan İlk Seçenekte, Henüz Başındayken İşinin Kapsamının Doğru Belirlenmesi ve Adil Bir Ortaklık Oranın Tespiti, İşin Bekası İçin Elzemdir. En Verimli Projenin Üretilmesi, Maliklerin Taleplerinin Karşılandığının, Uzlaşılan Kat Planı ve Sözleşme Taslaklarının Noterde Tescil Ettirilmesinin Takibine Kadar Süreci İhtiva Eder.

  

  İkinci Seçenek ise, Belediyeden İmar Durumunun Alınmasından, Buna ve Maliklerin İsteklerine Uygun Projelerin Üretilmesine, Teknik Şartnamenin Hazırlanıp, Birim Fiyat Analizlerinin ve dahi İşin Keşfinin Hazırlanmasından, Güvenilir Müteahhitin Seçimine ve Sözleşmenin Hakkıyla Hazırlanıp, İmza Edilmesine Kadar Olan Süreci Kapsar.

  MAYALAR ve İş Ortağı Hukuk Büroları, Teknik ve Hukuki Hizmetlerimiz ile Hem Bu Oranın Tespiti Hem de Sözleşmenin Hakkıyla Hazırlanması Hizmetlerini Vermekteyiz.

 

  Arzu Edildiği Takdirde, Sözleşme Sonrasında Proje Kontrolü, İnşaat Kontrolü veya İnşaat İzleme Hizmetlerini de Vermekteyiz.

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı
kentsel dönüşüm.jpg
bottom of page