top of page

TEKLİF ve İHALE YÖNETİMİ

​  Proje Müelliflerince Gözetimimizde Hazırlanan ve Teknik Veri Olan Projelerin, Ticari Veriye Dönüştüğü Safhadır. Projelere Göre İşin Birim Fiyat Tarifleri, Analizler Hazırlanır, Keşfi Çıkartılarak Baz İş Programı Yapılır ve Piyasadan Teklifler Toplanır. İsteklilerden En Düşük Teklif Verenin Değil En Yetkinin Ana Yüklenici Olarak Seçilmesi Amaçlanarak Yatırımda Düşük Maliyetin ve Yüksek Kalitenin Yakalanması Hedeflenir.

  Yatırımcı Bu Aşamada Hazırlıkları Hakkıyla Yapmaz ise İnşaat Daha Başlamadan Sorunlar Çıkmaya Başlar. Ana Yüklenici Tanımlanmamış veya Eksik Noktaları Yakalayarak İşvereni Zor Duruma Sokabilir. Unutulmamalıdır ki Kişiler Değil, Sözleşme Memnun Edilmelidir. Bununla Beraber Sektörde Düşen Karlılık, İlave Hak Taleplerinin Önemini Artırmakta, Yükleniciler Sözleşmedeki Boşlukları Yakalamak İçin Çaba Sarfetmektedir. 

teklif ihale yönetimi

Teklif ve İhale Yönetimi Hizmetinin Kapsamı Şunlardır :

  • Birim Fiyat Tariflerinin ve Analizlerinin Hazırlanarak Projenin Keşfinin Çıkartılması

  • Baz İş Programının ve Bütçenin Hazırlanması ve Nakit Akışının Planlanması

  • Yaklaşık Maliyetin Belli Olmasıyla Piyasadan Tekliflerin Alınması

  • İsteklilerin Verdiği Teklifler ve Referansların İncelenmesiyle İşi En Ucuz Değil, Öngörülen Takvimde, En Kaliteli Yapabilecek Ana Yüklenici Adayının Seçimi

  • Teknik Şartnamenin ve Sözleşmenin Hazırlanması, Kontrolü, Kabul Edilen Sözleşme Taslağının Noterde Onaylanmasının Sağlanması

  • Ana Yüklenicinin Çalışacağı Alt Yüklenicileriyle Görüşülmesi, Teknik Yeterliliklerinin ve Yatırımcının İş Kültürüne Uygunluklarının Analizi, Onaylanması ve Çalışma Koşulları Sözleşmesinin Yapılması

  • Tüm Onaylı Projelerin, İnşaat İzinlerinin ve Sahanın Ana Yükleniciye Teslimi

bottom of page