top of page

BİNA DEĞERLEME

  A) Değerleme Raporu  

  Şirketimiz, Uluslararası Değerleme Standartları'na Uygun Olarak, Tüzel Ve Özel Kişiler İle Resmi Kurum ve Kuruluşlara Ait Gayrimenkullerin, Gayrimenkul Haklarının ve Projelerinin Değerleme ( Ekspertiz ) Raporlarını Hazırlamaktadır.

  Şirketler, Duran Varlıklarındaki Değer Artışlarını, Değerleme Raporuyla Bilançolarına Yansıtarak Kredibilitelerini Artırırlar. 

 

  Değerleme Aşamaları :

  1. Tapu'da Takyidat ( İpotek - Şerh - Beyan Kısıtlılığı ) Sorgulaması ve Kat İrtifakı Projesinin İncelenmesi,

  2. Belediye'de, Adresi, Arsasının İmar Durumu, Yapı Ruhsatı veya İskanı, Yapı Tatil Tutanağı veya Yapı Yıkım Kararı Araştırması,

  3. Mülkün Mimari Projesine Uygunluğu, Konumu, Durumu, Çevresi ve Mevcut Piyasasının Analizleri, 

  4. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesiyle Gayrimenkulün O Günkü Piyasa Değerini Gösteren Raporun Hazırlanması.

bina ekspertizi 1.jpg

B) Gayrimenkulün ve Bulunduğu Binanın Teknik ve Hukuki Analizi 

  Satınalınacak Mülkün Kendisi veya Bulunduğu Binanın Yeni (  2002 Yılında Yürürlüğe Giren Yapı Denetim Kanununa Göre Denetlenen ) veya Eski Olmasına Göre Analizleri Aşağıdaki Gibi Yapılır : 

  1. Mülk, Henüz İnşa Edilen Yeni Binada ise Mimari, Elektrik ve Mekanik Tesisat Projeleri İncelenerek Müşterinin İhtiyaçlarına Uygunluğu Sorgulanır, İyileştirici Önerilerde Bulunulur. İnşaat Bir Kez veya Düzenli Aralıklarla İzlenerek, Ortak Alanların ve Mülkün Projesine Uygunluğu, Taahhüt Edilen veya Kullanılan Malzemelerin ve İşçilik Kalitesinin Kontrolü, İş İlerlemesi ve Planına Uyumluluğu İzlenerek Raporlanır,

  2. Yeni Binada Bulunan Mülkün İnşaatı Tamamlanmış ise, Ortak Alanların ve Mülkün Mimari Projesine Uygunluğu Kontrol Edilerek, İskan Alınmasına Engel Olabilecek Risk-ler ile İnşaat Tekniklerine ve Kalitesine Uymayan Noktalar Tespit Edilir, Çevre Düzeni ve Otopark Sayısının Mimari Projesine Uygunluğu Kontrol Edilir, 

  3. Müteahhitin, Arsa Sahibi ile Arasındaki Sözleşmeye Uymamasından Kaynaklanan Mahkeme Sürecinin Olup Olmadığı Sorgulanır,

  4.  Mülk Eski Binada ise Projedeki ile Yerindeki Kat Sayısının Aynı Olup Olmadığı, Binaya İlaveler Yapılıp Yapılmadığı, Mimari ve Statik Projelere Uyulup Uyulmadığına Bakılır. Bodrum, Ortak Alanlar, Çatı Dahil Binanın Tamamının Fiziksel Durumu, Isı ve Su İzolasyonları Gözle İncelenir. Riskli Durum Görülürse Binanın Beton ve Demir Tetkikleri, Zemin Etüdü ve Statik Performans Analizi Yaptırılır.

  5. Eski Binadaki Mülkün Binanın Kaçak Katında Olup Olmadığı ve İmar Barışında Yapı Kayıt Belgesi Alıp Almadığı Sorgulanır, 

  6. Binadaki Bahçe, Çatı, Çatı Arası, Depo, Merdiven Kovası Gibi Ortak Alanların Kullanımı Kontrol Edilerek, Projesine, Bina Yönetim Planına ve Kat Mülkiyeti Kanunu'na Aykırılık Durumu Araştırılır,

  7. Satıcının Gerçek Malik Olduğu, Mülkün Tam Hissesini Sattığı, Mülkün Tapusu ile Kat İrtifak Projesinin Uyuştuğu, Mülkün Tapusu ile Mevcut Kullanımının Örtüştüğü Sorgulanır,

  8. Kat İrtifakı veya Mülkiyetindeki Arsa Paylarının Doğru Tayin Edilip Edilmediği Sorgulanır.

  C) Fizibilite - Mülkün En Verimli Kullanımı - Karlılık Analizi Raporu

  • Satın Alımı / Kiralanması / Hasılat Paylaşımı Yatırımı Yapılacak Mülkün Değerleme Raporu İle İdari - Teknik ve Piyasa Değeri Araştırması Yapılır,

  • Eskimiş / İşlevini Kaybetmiş Mülkün Mevcut İmar Durumu ve Piyasa Koşullarında En Verimli Kullanılabileceği Renovasyon Proje Modellerinden Her Birinin Yatırım Maliyetleri Hesaplanır,

  • Proje Modellerin Nakit Akış Tablolarında Çıkan, Net Bugünkü Değer ( NPV ) ve İç Verimlilik Oranı ( IRR ) Kriterlerine Dayanan, Finansal Olarak Olanaklı, Ekonomik Olarak Azami Düzeyde Verimli Kullanımı ve Karlılığı Analizi Raporu Hazırlanır.

Gayrimenkul  değerleme uzmanlığı lisansı
Konut değerleme uzmanlığı lisansı.jpg
bottom of page