top of page

İNŞAAT YÖNETİMİ

  Tüm Sektörler İçinde En Karmaşık ve Zorlarından Olan Bina İnşaatının Hedeflere Uygun Olarak Tamamlanabilmesi İçin Hazırlık ve Uygulama Süreçlerinin Hakkıyla Yönetilmesi Gerekir. Analiz - Karar - İzin, Tasarım ve Proje Koordinasyonu, Teklif ve İhale Yönetimi Safhalarından Oluşan Hazırlık Sürecindeki Eksiklikler Sahadaki İmalatlardaki Geri Dönüşlere ve Kaosa Sebep Olur ki Ekipler Her Ne Kadar Yetkin Olursa Olsun Aranan Sihirbaz Bulunamayacağından Hedeflerin Tutturulması İmkansızlaşır. 

  İnşaat Yönetiminin Amacı ve Hedefi, Bir Projenin İstenen Zamanda, Maliyette ve Kalitede Tamamlanmasını Sağlamaktır. Bu Üç Kaynağın Dengede Tutulması, Gerektiğinde Hangisinden Taviz Verileceğinin Bilinmesi Çok Önemlidir. En Başından İtibaren Sıkı Tutulduğunda Bile Sonuna Doğru Üç Hedefin Beraber Yakalanması Zorlaşmaya Başladığında, Hangisinin Daha Önemli Olduğu Değerlendirilerek Hareket Edilmelidir. 

ZAMAN, İş Programı ile

MALİYET, Bütçe ile

KALİTE, Sözleşme ile Yönetilir.

İnşaat Yönetiminin Hedefi 20072022-2.png

  Genelde İnşaat Projelerinde Kaliteden Ödün Verilerek Maliyet Hedefi Tutturulmaya Çalışılır. Ancak, Düşük Kalite Şunlara Yol Açar :

  1. Geri Dönüşlerle yani Yıkım - Söküm, Moloz Taşıma ve Uzaklaştırma, Yeniden İnşaa veya Tadilatlarla Maliyetler Yükselir,  

  2. Eğer Bina İşletmeye Açıldıysa, Gündüz Saatleri Yerine Gece Vakti ve Limitli İmkanlarda Çalışmak Zorunda Kalınır,

  3. Projenin Uzamasıyla Genel Giderler Artar,

  4. Yüklenicinin Namı Lekelenir. 

  Projelerdeki Diğer Risk ise, Projenin Kapsamının yani Sözleşme Kalemlerinin, Metrajların, Birim Fiyatların, Teslim Tarihlerinin ve Kabul Kriterlerinin Değişmesidir. İnşaat Projelerinin Doğası Gereği Bunlarla Mutlaka Karşılaşılır. Kapsam Değiştikçe Tüm Çalışmalar Gözden Geçirilip Revize Edilmeli, Keşif ve İş Programındaki Değişiklikler İyi Takip Edilmeli, Haklıyken Haksız Duruma Düşülmemeli ve Kar Yerine Zarar Edilmemelidir.  

  İnşaat Proje Yönetiminin Alt Başlıkları Şunlardır :

  1. Kapsam Yönetimi

  2. Zaman Yönetimi

  3. Maliyet Yönetimi

  4. Kalite Yönetimi

  5. Kaynak Yönetimi

  6. İletişim Yönetimi

  7. Risk Yönetimi

  8. Tedarik Yönetimi

  9. Paydaş Yönetimi

  10. Bu Dokuz Başlığı Bir Arada Yöneten Entegrasyon Yönetimidir.

   İşte Bu Dokuz Başlığı Entegre Ederek Kaosun Yönetimini Basitleştiren, Saha ve Maliyet Verilerinin Girilip, Takip Edildiği, Ölçüldüğü ve Anlık Rapor Ekranlarıyla Gidişatı ve Riskleri Göstererek İnşaat Yönetimini Kolaylaştıran Çözüm, Danışmanı Olduğumuz PİR Online Proje ve İş Yönetim Platformu'dur.

  PİR, Merkez Ofis ve Şantiyelerdeki İş Akışlarını Birbirine Bağlayan, Birbirine Entegre Ettiği Saha ve Ticari Verileri Planlanan İş Programı ve Keşifle Karşılaştırarak Projenin Gerçek Maliyetini, Karlılığını ve Riskini Anlık Raporlarla Gösterebilen, Bulut Tabanlı Proje Yönetimi Yazılımıdır.

 

  İnşaat Yönetimi Tecrübeleri ile Tüm Tarafların İşini, Dilini Bilen ve Konuşan, İnşaat Sektörüne Holistik Açıdan Bakan ve Problemleri Analitik Çözen MAYALAR, Yatırımcı ile İdareler, Proje Müellifleri, Ana ve Alt Yükleniciler Arasında Sağlıklı Bir İletişim Köprüsü Kurup, Koordinasyonu Sağlarken, PİR İle Karlılığı Önceleyerek İnşaatı Yönetir.  

Yok Öyle Bi Dünya :)

Pir Entegrasyonu.jpg
bottom of page