top of page

İMAR BARIŞI KAT MÜLKİYET TAPUSU

  Kaçak veya Yapı Ruhsatlı / Yapı İskanlı Olup Projesine Göre Aykırılıklar Bulunan, İlave Kapalı Alanlı veya Katlı veya Bağımsız Bölümlü Yapınızın İmar Barışı Kanunu Kapsamında Kayıt Altına Alınıp, Her Bir Bağımsız Bölümün Doğru Arsa Payları İle Tapulanması İçin Çalışırız.

  Aşağıdaki İşlemler, İmar Barışı İşleminin Geriye Dönüşsüz Yapılarak Hızlı ve Doğru Sonuç Alınabilecek Şekilde Sıralanmıştır. Belediye Arşiv Araştırması Yapılmadan ve Doğru Kaçak Alan Tespit Edilmeden E-Devlet Üzerinden Yapılacak Başvurularda Beyan Edilen Alan, Mimar ve Harita Mühendisince Yapılacak Ölçümlerde Çıkandan Farklı İse Başvurunun Düzeltilmesi Gerekecektir.

imar barışı.jpg

  Kat Mülkiyetli Tapu Başvurusu İşlemleri :

  1. Belediyesinden Yola Terki Yoktur Yazısı'nın Temini,

  2. Varsa Yola Terk vb. Parsel Sınırı Düzeltme İşlemlerinin Yapılarak Tapunun Yenilenmesi,

  3. Zemin Tespiti ( Bina Parsel Sınırı İhlal Tespiti ) ve Beyannamesinin Hazırlanması,

  4. Binanın Rölövesinin Alınması ve Kaçak Alanların Tespiti,

  5. Binanın Mimari Projesinin Hazırlanması,

  6. Kat Mülkiyetinin Kurulması ve Bina Yönetim Planının Hazırlanması,

  7. Hazırlanan Zemin Tespit Beyannamesinin Harcının Yatırılarak Kadastro'ya Onaylatılması,

  8. İnternet Üzerinden Tapuya Başvurulması, Hazırlanan ve İstenen Tüm Evrakların İletilmesi,

  9. 2019 Yılında Yapı Kayıt Belgesi Harcı için Ödenen Bedelin Güncel Karşılığının Tapu Kayıt Harcı Olarak Bakanlık Hesabına, Tapu Seneti Bedelinin ise Tapu Dairesinin Döner Sermaye Hesabına Ödenmesi Akabinde, Tapu'dan Gelen SMS'deki Randevu Saatinde Dekontlarla Tapu'ya Gidilerek Kat Mülkiyeti / Cins Değişikliği Tapularının Malik Tarafından Alınarak İşlemin Kapatılması.

 

bottom of page