top of page

TEKNİK OFİS

  Teknik Ofis, İnşaatın BeynidirSahadan Gelen Verilerle, Satınalmadan Gelen Faturaların ve Muhasebeden Yapılan Ödemelerin Verilerini Alır, Projenin Kar -  Zarar ve İş Programına Göre Hangi Mertebede Olduğunu Tespit Ederek, Üst Yönetime Raporlar.

 

  Sahadaki Uygulamaların Planlanması, Başlatılması, Yürütülmesi, İzlenmesi ve Kapatılmasını Sağlar. Özellikle Düşük Kar Marjıyla Alınan, Riskli İşlerde İşin Başarısı ve Müteahhitin Karlılığı İçin Gereklidir.

 

  Danışmanlığını Yaptığımız PİR Online Proje ve İş Yönetim Platformu, Başından Sonuna Tam Bir Kaos Olan İnşaatın İş Programının ve Bütçesinin Hazırlanmasını ve Tüm Faaliyetlerin Bu Planlara Göre Ölçülmesini, Takip Edilmesini, Anlık ve Gerçek Raporlarla Riskin Her Zaman Yönetilmesini Kolaylaştırır ve Basitleştirir.

  İyi Bir Teknik Ofis Hizmeti İçin Birbirinden Farklı ve Nitelikli Projelerde Kazanılmış İnşaat Yönetim Tecrübesi Şarttır. İki Aşamadan Oluşur.

A. İnşaat Aşamasında;

 • Metraj, Keşif, Teklif, İhale Dosyası Hazırlama,

 • Sözleşme ve Teknik Şartname Hazırlama,

 • Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri Hazırlama,

 • İşverenin Hazırladığı Bu Dökümanların Kontrolü ve Açıkların Tespiti,

 • Planlama, Bütçe, Maliyet Analizi ve Kontrolü,

 • Satınalma Talebi, Teklif Toplama ve Satınalma,

 • İmalatların Başlatılması için Malzeme, Ekip, Ekipman Planlaması,

 • Hakediş ve İlave Hak Taleplerinin Hazırlanması, Kontrolü ve Onayı,

 • Puantaj, İdari İşler ve Raporlama,

 • Muhasebe, Ambar, Lojistik ve Gümrükleme

 • Dizayn Ofis - Saha Koordinasyonu ve Takibi

 • Kalite Kontrol ve Denetim

B. İnşaatın Sonunda:

 • Kesin Hesabın Yapılması,

 • As-Built Projelerin Teslim Edilmesi,

 • Elektrik ve Su İdarelerinden Kalıcı Aboneliklerin Açtırılması,

 • Yapı Kullanma ve Diğer İzinlere Başvurulması,

 • Yatırımcıya / İşletmeciye Binanın Teslimi,

zaman kaynak kalite riski-1.png
proje_yönetimi_1.png
bottom of page