TEKNİK OFİS HİZMETİ

  Teknik Ofis, İnşaatın Beynidir. Sahadan Gelen Verilerle, Satınalmadan Gelen Faturaların ve Muhasebeden Yapılan Ödemelerin Verilerini Alır, Projenin Kar -  Zarar ve İş Programına Göre Hangi Mertebede Olduğunu Tespit Ederek Proje ve Şirket Yönetimine Raporlar. Sahadaki Uygulamaların Planlanması, Başlatılması, Yürütülmesi, İzlenmesi ve Kapatılmasını Sağlar. Özellikle Düşük Kar Marjıyla Alınan, Riskli İşlerde İşin Başarısı ve Müteahhitin Karlılığı İçin Gereklidir.

 

  Danışmanlığını Yaptığımız PİR Proje ve İş Yönetim Platformu, Başından Sonuna Tam Bir Kaos Olan İnşaatın İş Programının ve Bütçesinin Hazırlanmasını ve Tüm Faaliyetlerin Bu Planlara Göre Ölçülmesini, Takip Edilmesini, Anlık ve Gerçek Raporlarla Riskin Her Zaman Yönetilmesini Kolaylaştırır ve Basitleştirir.

  İyi Bir Teknik Ofis Hizmeti İçin Birbirinden Farklı ve Nitelikli Projelerde Kazanılmış İnşaat Yönetim Tecrübesi Şarttır. 

 

  Teknik Ofis Hizmetinin Kapsamı Şunlardır :

 • Metraj, Keşif, Teklif, İhale Dosyası Hazırlama,

 • Sözleşme ve Teknik Şartname Hazırlama,

 • Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri Hazırlama,

 • İşverenin Hazırladığı Bu Dökümanların Kontrolü ve Açıkların Tespiti,

 • Planlama, Bütçe, Maliyet Analizi ve Kontrolü,

 • Satınalma Talebi, Teklif Toplama ve Satınalma,

 • İmalatların Başlatılması için Malzeme, Ekip, Ekipman Planlaması,

 • Hakediş, İlave Hak Talebi, Kesin Hesap, 

 • Puantaj, İdari İşler ve Raporlama,

 • Muhasebe, Ambar, Lojistik ve Gümrükleme

 • Dizayn Ofis - Saha Koordinasyonu ve Takibi

 • Kalite Kontrol ve Denetim

Show More

Her Gayrimenkul veya İnşaat Yatırımı, Taahhüdü, Tadilatı Bir Projedir. İşimiz, Müşterimizi Anlamak, Seçenekleri Sunmak, Süreç Haritasını Hazırlayarak Yönetmek, Ona Para ve Nam Kazandırmaktır.

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009-2020 Tüm Hakları Saklıdır