ARSA ve ARAZİ DEĞERLEME

  A) Değerleme Raporu  

  Şirketimiz, Uluslararası Değerleme Standartları'na Uygun Olarak, Tüzel Ve Özel Kişiler İle Resmi Kurum ve Kuruluşlara Ait Gayrimenkullerin, Gayrimenkul Haklarının ve Projelerinin Değerleme ( Ekspertiz ) Raporlarını Hazırlamaktadır.

  Şirketler, Duran Varlıklarındaki Değer Artışlarını, Değerleme Raporuyla Bilançolarına Yansıtarak Kredibilitelerini Artırırlar. 

  Değerleme Aşamaları :

  1. Tapu'da Takyidat ( İpotek - Şerh - Beyan Kısıtlılığı ) Sorgulaması,

  2. Belediye'de Adres, İmar Durumu ve İmar Planı Sorgulaması, 

  3. Tarım Müdürlüğü'nde İmar Durumu Kısıtları Sorgulaması,

  4. Yerinde Gayrimenkulün Konumu, Durumu, Çevresi ve Mevcut Piyasasının Analizleri, 

  5. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesiyle Gayrimenkulün O Günkü Piyasa Değerini

Gösteren Raporun Hazırlanması.

arazi ekspertizi.jpg

  B) Fizibilite - Binanın En Verimli Kullanımı - Karlılık Analizi Raporu

  • Satın Alımı / Kiralanması / Hasılat Paylaşımı Yatırımı Yapılacak Arsa veya Arazinin Değerleme Raporu İle İdari - Teknik ve Piyasa Değeri Araştırması,

  • Arsaya veya Araziye Yapılabilecek Proje Modellerinden Her Birinin Yatırım Maliyetlerinin Hesabı,

  • Proje Modellerin Nakit Akış Tablolarında Çıkan, Net Bugünkü Değer ( NPV ) ve İç Verimlilik Oranı ( IRR ) Kriterlerine Dayanan, Finansal Olarak Olanaklı, Ekonomik Olarak Azami Düzeyde Verimli Kullanımı ve Karlılığı Analizi Raporu.

Gayrimenkul  değerleme uzmanlığı lisansı