top of page

ARSA ve ARAZİ DEĞERLEME

  A) Değerleme Raporu  

  Şirketimiz, Uluslararası Değerleme Standartları'na Uygun Olarak, Tüzel Ve Özel Kişiler İle Resmi Kurum ve Kuruluşlara Ait Gayrimenkullerin, Gayrimenkul Haklarının ve Projelerinin Değerleme ( Ekspertiz ) Raporlarını Hazırlamaktadır.

  Şirketler, Duran Varlıklarındaki Değer Artışlarını, Değerleme Raporuyla Bilançolarına Yansıtarak Kredibilitelerini Artırırlar. 

  Değerleme Aşamaları :

  1. Tapu'da Takyidat ( İpotek - Şerh - Beyan Kısıtlılığı ) Sorgulaması,

  2. Belediye'de Adres, İmar Durumu ve İmar Planı Sorgulaması, 

  3. Tarım Müdürlüğü'nde İmar Durumu Kısıtları Sorgulaması,

  4. Yerinde Gayrimenkulün Konumu, Durumu, Çevresi ve Mevcut Piyasasının Analizleri, 

  5. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesiyle Gayrimenkulün O Günkü Piyasa Değerini

Gösteren Raporun Hazırlanması.

arazi ekspertizi.jpg
Gayrimenkul  değerleme uzmanlığı lisansı
bottom of page