top of page

FİZİBİLİTE RAPORU

  Kamu, Ticari, Sanayi ve Lojistik Sektörlerinde Hizmet Verecek Yapıların İnşaası Öncesinde, Kurumsal ve Bireysel Yatırımcıların Satın Alma veyahut Proje Geliştirme  Kararlarına Yön Verecek Bu Raporda, Konu Taşınmaz ile Çevresindeki Rakipleri, İlgili Sektörün Geleceği, Alternatif Fırsat Olabilecek En Karlı veya Verimli Proje Modelleri Çalışılarak Yatırımın Ne Kadar Sürede Geri Döneceği ve Ortalama İşletme Maliyetleri Hesaplanır.

fizibilite raporu görseli.jpg

  Bu Doğrultuda;

  • Konu Taşınmazın Fiziki ve Hukuki Durumları ile Çevresi, Sosyo-Kültürel Yapılaşması ile Ulaşımı Araştırılır ve Analiz Edilir,

  • Yatırım Yapılacak Döneme Kadar Olan Nüfusu, Ekonomisi ve İlgili İstatistikleri Araştırılarak Sektörel Arz ve Talep Dengeleri İncelenir,

  • Taşınmaza ve Çevresine Ait Bu Mevcut Veriler Üzerine Hedeflenen Sektöre Ait Dünya ve Ulusal Ölçekteki Eğilimler Araştırılır ve Hazırlanan Gelecek Projeksiyonuna Taşınmazın İleriki Dönemdeki Yeterliliği Sorgulanır,

  • Tüm Bu Verilerin Süperpozesi ile Konu Taşınmazın Yatırımcının Hedefleriyle Uyumu, Pazardaki Rakipleri, Potansiyel ve Gelecekteki En Karlı veya Verimli Fırsat Alternatifleri Sorgulanır,

  • Seçilen İş Modelinin Yatırım ve İşletme Maliyetleri ile Yatırım Akabinde Çevresinde Oluşturacağı Sosyo-Ekonomik Değişiklikler ile Doğuracağı Fırsatlar Analiz Edilir.

bottom of page