TEKNİK OFİS ve DİZAYN OFİS HİZMETLERİ

  Teknik Ofis, İnşaatın Beynidir. Sahadan Gelen Verilerle, Satınalmadan Gelen Faturaların ve Muhasebeden Yapılan Ödemelerin Verilerini Alır, Projenin Kar -  Zarar ve İş Programına Göre Hangi Mertebede Olduğunu Tespit Ederek Proje ve Şirket Yönetimine Raporlar. Sahadaki Uygulamaların Planlanması, Başlatılması, Yürütülmesi, İzlenmesi ve Kapatılmasını Sağlar. Özellikle Düşük Kar Marjıyla Alınan, Riskli İşlerde İşin Başarısı ve Müteahhitin Karlılığı İçin Gereklidir.

 

  Danışmanlığını Yaptığımız PİR Proje ve İş Yönetim Platformu, Başından Sonuna Tam Bir Kaos Olan İnşaatın İş Programının ve Bütçesinin Hazırlanmasını ve Tüm Faaliyetlerin Bu Planlara Göre Ölçülmesini, Takip Edilmesini, Anlık ve Gerçek Raporlarla Riskin Her Zaman Yönetilmesini Kolaylaştırır ve Basitleştirir.

  İyi Bir Teknik Ofis Hizmeti İçin Birbirinden Farklı ve Nitelikli Projelerde Kazanılmış İnşaat Yönetim Tecrübesi Şarttır. 

 

  Teknik Ofis Hizmetinin Kapsamı Şunlardır :

 • Metraj, Keşif, Teklif, İhale Dosyası Hazırlama,

 • Sözleşme ve Teknik Şartname Hazırlama,

 • Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri Hazırlama,

 • İşverenin Hazırladığı Bu Dökümanların Kontrolü ve Açıkların Tespiti,

 • Planlama, Bütçe, Maliyet Analizi ve Kontrolü,

 • Satınalma Talebi, Teklif Toplama ve Satınalma,

 • İmalatların Başlatılması için Malzeme, Ekip, Ekipman Planlaması,

 • Hakediş, İlave Hak Talebi, Kesin Hesap, 

 • Puantaj, İdari İşler ve Raporlama,

 • Muhasebe, Ambar, Lojistik ve Gümrükleme

 • Dizayn Ofis - Saha Koordinasyonu ve Takibi

 • Kalite Kontrol ve Denetim

proje_yönetimi_1.png
zaman kaynak kalite riski-1.png

DİZAYN OFİS HİZMETİ

  İnşaatın Başlaması İçin Gereken Projelerin Temini, Koordinasyonu ve Yapı Ruhsatı Takibini Sağlar. Sahanın Güncel Projelerle Beslenmesinden, Döküman Arşivinden Sorumludur.

  İyi Bir Dizayn Ofis Hizmeti İçin Birbirinden Farklı ve Nitelikli Projelerde Kazanılmış İnşaat Yönetim Tecrübesi Şarttır. 

inşaa yatırımını kıymetlendirme.png

  Dizayn Ofis Hizmetinin Kapsamı Şunlardır :

 • Proje Müelliflerinin Koordinasyonu, Projelerin Temini, Yapı Ruhsatının Takibi ve İdarelerle İlişkiler,

 • Projelerin Süperpoze Edilerek Uyuşmazlıkların Tespiti ve Giderilmesinin Temini,

 • İşveren, Proje Ofisleri, İdare ve Saha Arasındaki Proje ( Tasarım - Malzeme - Detay * ) Konularında Toplantılar ve Koordinasyon,

 • Proje Malzeme Kararlarının Netleştirilmesi, Alternatiflerin Proje Ofislerine ve İşverene Sunulması ve Onaylatma,

 • Gerekli Görülen Revizyonların Proje Müelliflerine Yaptırılması ve Takibi, 

 • Uygulama Detaylarının Kritik Edilerek Teklif Edilecek Alternatiflerin Proje Ofislerine ve İşverene Sunulması ve Onaylatma,

 • Uygulama Projelerinin ( Shop Drawing ) Hazırlanması veya Temin Edilmesi,

 • Sahaya Güncel Projelerin Verilmesi, Revize Edilen Projelerin Toplanması, Döküman Kontrolü ve Arşivi,

 • Sahanın İhtiyaç Duyacağı Detayların Tespiti, Hazırlanması veya Temin Edilmesi, Bunların İşverene, Proje Ofisine, İdareye Onaylatılması,

 • Ataşman Çizimlerinin Hazırlanarak İşverene Onaylatma,

 • As-Built Projeleri Hazırlama

* MALZEME ve DETAY SEÇİMİ

  Yapı Malzemelerinin Seçimi ve Uygulanacağı Zeminin Hazırlığı Öncelikle Saha Tecrübesi Gerektirir. Çünkü Malzeme Tedarikçileri veya Üreticileri Satışa Odaklıdır. Burada Yapılacak Hatalı Seçimlerin Faturası Öncelikle Tasarımcıya Sonra Uygulamacıya Kesilir. Bu Yüzden Malzeme Seçiminde Satıcıya Değil, Üreticiye Bilinçli Sorular Sorulmalı, Referans Kullanımlar İncelenmelidir. Sorular Şu Cevapları Aramalıdır :

 1. Malzemenin Nakli ve Zayiatı,

 2. Uygulanacak Zeminin Hazırlığı,

 3. Uygulama Sonrası İnşaat Bitişine Kadar Malzemenin Korunması,

 4. Bina İşletilirken Malzemenin Bakımı

malzeme_seçimi_1.png

  Ayrıca Malzeme Tek Başına Değil, Parçası Olacağı Detaylarla, Sistemle Beraber Sağlamlığı, Ömrü ve Maliyeti Düşünülmelidir. Dolayısı ile Malzeme Seçimi Görüntüsünden Fazla Kriterlere Bağlıdır ve Saha Tecrübesiyle Orantılıdır.

 

  Diğer Taraftan Sırf Moda Olduğu İçin İnşaat Aşamasında Seçilen Malzemelerin Bina Kullanımında Yaşattığı Kısıtlar veya Sıkıntılar Başka Bir Konudur. Özellikle Giydirme Cepheli Binaların Isıtılması, Soğutulması, Açık Renkli Kompozit Cephe Kapmalarının Temizlenmesi, İlk Yapıldığındaki Keyfiyeti Zamanla Ortadan Kaldırmakta, Çoğunlukla Müdahalesi veya Geri Dönüşü Kolay Olmayan Dertler Açmaktadır.

  Ülkemizde Özellikle İnce Yapı Kalitesinin Düşüklüğü, Özellikle Yurt Dışı Projelerinde Görev Yapmış Teknik Personellerce Gayet İyi Bilinir. Üreticilerin Malzemelerin Ambalajlarına Yazdıkları Kullanım Koşulları Okunmaz, Okunsa Anlaşılmaz, Anlaşılsa da Yapılmaz. Projesi ve Satışını Gerçekleştirdiğimiz Bir İş Merkezinin İnşaatında, İşi Sebebiyle Uyardığımız Duvar Ustası, Hassaslığıyla Bilinen Avrupalı Kontrol Mühendislerinin Görev Aldığı Kaddafi Libya’sında Enka İnşaatın Projelerinde 14 Yıl Çalıştığını, Oradaki İşin Doğru Uygulama Tekniklerini Ülkemiz Piyasasının Kaldırmadığını İtiraf Etmiştir. Aşırı Serbest Koşullara Sahip Ülkemizde Bu Durum, Sıkı Takip Edilmezse Katlanılması Zorunlu Bir Gerçekliktir.