TASARIM ve PROJELENDİRME YÖNETİMİ

  Analiz, Karar ve İzin Süreci Sonrasında Tasarım Kriterleri, Arsa Verileri ve İnşaat İzinleri Seçilen Proje Müelliflerine Tam Olarak Aktarılmalı ve Tasarım Süreci Yönetilmelidir. Çünkü Mimarlık ve Mühendislik Mesleklerinin Ortak Ürünü Olan Bina, 50 Yıldan Fazla Süreyle Kullanımını Kısıtlayacağı Arsanın Değerini Artırır veya Azaltır. Ayrıca, Yanlış Kararlarla İnşa Edilen Yapı, Yatırımcısını Pişman Eder. Maalesef Yurt Dışı İnşaat Tecrübelerimiz ve Sonrasında Ülkemizin Aşırı Serbest Piyasasında İnşa Edilen Yapıları Karşılaştırdığımızda Birçok Hayal Kırıklığına Tanıklık Ettik.  

  Maalesef Ülkemizdeki Proje Müelliflerinin Çoğu Şantiye Tecrübesine Sahip Olmadan, Lisans Eğitimi ve Mevzuat Bilgisi ile Mesleklerini İcra Etmektedir. Bu da Uygulaması Olmayan, Eski ve Yanlış Detay ve Malzemelerin Projelerde Kullanılmasına, Statik Projelerde Aşırı Emniyet Katsayısının Kullanılmasıyla Gereksiz Beton ve Demir Donatı Maliyetine Katlanılmasına ve Aksine Binanın Yapı Performansının Zayıflatılmasına, Dolayısıyla Keşfin ve Tekliflerin Yanlış Hazırlanmasına, İnisiyatifin Sahada Yüklenicilere Geçmesine Sebep Olmaktadır. Yüklenicilerin İşlerine Geldiği Gibi, İlerisi Hesaplanmadan, Daha Hızlı Uygulanacağı İçin Tercih Ettikleri Malzeme ve Detayların İşverenin ve İşletmenin Başına Açacağı Problemler Kolaylıkla Tahmin Edilebilir.

  İşverenin Yetkin Bir İnşaat Kontrollük Hizmeti Olsa Bile Tasarım Aşamasında Müdahale Edilmeyen Yanlış Malzeme ve Detay Seçimlerinin İnşaat Başladıktan Sonra Farkedilip Düzeltilmesi, Ekiplerin Beklemesine, Yapılan İmalatların Yıkılıp Tekrar Yapılmasına Yani Para ve Zaman Kaybına, Kaosa Neden Olmaktadır.

 

  Tasarım ve Müellif Yönetimi, Projelerin İhtiyaç Analizine Göre, Arzu Edilen Estetikli, İmar Durumuna Uygun, Sağlam ve Birbiriyle Eşgüdümlü Hazırlanmasını, Yapı Denetim, Belediye ve İlgili Diğer Kurumlarca Hızla Onaylanmasını, Sahada Kaosa Yer Vermemesini ve İşletme İçin Verimli Olmasını Temin Eder.

​  İnşaat, Birbirinden Farklı İş Kalemlerinin Birbirlerini İzlediği, Problemsizliğin Problem Kabul Edildiği ve Geri Dönüşlü / Dönüşsüz Hatalara Çok Açık Olan Bir Kaostur. İyi Bir Proje Ekibi İle Çalışsanız Bile Projelendirme Süresinin Kısıtlılığı, Stresi, İşin / Sürecin Karmaşıklığı Sebepleriyle veya 'Beyaza Bakan Beyaz Görür' Prensibiyle Projelerdeki Karar Hataları ve Hesap Yanlışlıkları İşin Doğasındadır. Bunları Sıfırlamak Mümkün Olmamakla Beraber En Aza İndirebilir.

Tasarım ve Projelendirme Yönetimi Hizmetinin Kapsamı Şunlardır:

 • Tasarım ve Mühendislik Ofislerinin Seçimi

 • Yatırımcının İhtiyaç Analizine Göre Belirlenen Tasarım Kriterlerinin, Arsa Verilerinin ve İzinlerin

Tasarımcılara Aktarılması

 • Plankoteye Göre Hazırlanan Vaziyet Planı ve Avan Proje Alternatiflerinin Yorumlanması

 • Zemin Etüdüne Uygun Temel ve Taşıyıcı Sistemin Seçimi

 • Kat Planı Taslaklarının Belediyeye Ön Onaya Sunumu ve İmar Hakkının Tam Kullanıldığının Kontrolü

 • Kat Planlarının İhtiyaçları, Yangın ve İlgili Diğer Mevzuatları, Ergonomiyi Karşıladığının Kontrolü

 • Binanın Kullanım Amacı ve Sağlamlığına Hizmet Edecek Malzeme ve Detayların Seçilmesi

 • Mimari Kesit ve Görünüşlerin Kontrolü,

 • 3D Modellemenin Mimari Projeyle Örtüştüğünün Kontrolü, Cephe Kaplama Malzemesinin Seçimi

 • Isı, Su, Ses Yalıtım Sistemlerinin Seçilmesi

 • Yatay - Düşey Taşıyıcıların Aplikasyonlarının ve Kesitlerinin Kontrolü

 • Statik Hesapların Kontrolü

 • Elektrik ve Mekanik Projelerin ve Hesaplarının Kontrolü

 • Proje Müellifleri Arası Koordinasyonun Sağlanması

 • Projelerin Süperpozesi, Eşgüdümde Olmayanların Düzelttirilmesi ve Onayı

 • Belediye ve İlgili Kurumlara Yapı Ruhsatı Başvurusunun Yapılması

 • Yapı Denetim Firmasına Tüm Proje ve Evrakların Teslimi

 • Belediyede Yapılan Proje İncelemelerinde İstenen Değişikliklerin Savunulması veya İlgili Müelliflere Yaptırılması

 • Yapı Ruhsatının Alınmasıyla İnşaat Elektrik ve Su Açılışları İçin Gereken Projelerin Hazırlatılması ve Başvuruların Yapılması

Show More

Her Gayrimenkul veya İnşaat Yatırımı, Taahhüdü, Tadilatı Bir Projedir. İşimiz, Müşterimizi Anlamak, Seçenekleri Sunmak, Süreç Haritasını Hazırlayarak Yönetmek, Ona Para ve Nam Kazandırmaktır.

Karabaş Mh. Köseoğlu Sk. 17 / 2 İzmit KOCAELİ

 • LinkedIn Sosyal Simge

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009-2020 Tüm Hakları Saklıdır