TASARIM ve MÜELLİF YÖNETİMİ

  Proje, Doğru Soruları Sorabilmek ve Cevaplarını Aramaktır. Mimarlık Mesleğinin Ürünü Olan Bina, Yüzyıl Kadar İşgal Edeceği Arsanın Kullanımını Kısıtlarken Değerini Artırır veya Azaltır. Arsa ve Bina Yatırımının En Verimli Yapılabilmesi Uzmanlaşma İster.

  İnşaat Yatırımı Kararı Alındığında, Yatırımcı İçin Proje Yönetimi ve Müşavirliği, Proje Ofisleri, İnşaat Yönetimi ve İnşaat İzleme Hizmetleri İhtiyacı Doğar. Bunların İlki, İhtiyaç Analizlerinin Tespiti, Proje Ofislerinin Seçimi ve Koordinasyonu, Projelerin Alınan Kararlara ve İmar Durumuna Uygunluğunun Kontrolü ve Süperpozesi ile Mühendislik Hesaplarının Kontrolünü Sağlar. İkincisi, Uygulama ve Detay Projelerinin Hazırlanması ve Yapı Ruhsatının Alınması Hizmeti Verir. Üçüncüsü, İnşaatın Projelere Uygunluğunu, Kalite ve Sağlamlılığını, Öngörülemeyen Problemlerin Çözülmesini ve İnşaatın Optimum Maliyette Bitirilmesini Sağlar. Tasarım ve Müellif Yönetimi Hizmeti, Bütçesinin Verimli Oluşturulması, Yatırımın İşgörmesi, İşletme Döneminin de Düşünülerek İnşaatın Sağlam ve İyi Seviyede Tamamlanması İçin Doğru Kararların Alındığı Bir Projelendirme Süreci Sigortasıdır.

  Proje ve İnşaatın Terminolojisi ile Evraklama, İzin ve İmalat Süreçlerinin Karmaşıklığı Başlı Başına Bir Bulmacadır. Yatırımcı, Tasarım ve Müellif Yönetimi Hizmeti ile Bu Karmaşık Yapıdaki Piyasa ve Bürokrasiyle İlişkileri Kurar, Yetkin Proje Bürolarını Seçebilir veya Çeşitli Referanslar İle Piyasadan Satın Aldığı Proje Hizmetinin, Devamında İnşaat ve İşletme Aşamalarının Başarısını Sağlar. 

  Alınan Kararların İsabetliliği ve Projelerin Yeterliliği, Maliyeti Yüksek Olan İnşaatta ve Yapının Kullanımında Görülür. İnşaatı Tamamlanıp, Kullanılmaya / Kiralanmaya / Satılmaya Başlanan Konut, Ticari, Turizm veya Sanayi Yapısında, Tasarım Aşamasından İtibaren Yapılmış Olan Teknik - İdari - Hukuki Hataların Telafisi Ağır veya İmkansız Olabilir. Bu Sonuç, Ülkemizdeki Mevcut Piyasa Koşullarında Sıkça Yaşanmaktadır.

 

  Tasarım ve Müellif Yönetimi Hizmetinin Yatırımcıya Maliyeti, İnşaat Maliyetinin Yanında Devede Kulak Kalır. İnşaat, Projelerdeki İş Kalemlerinin Birbirlerini İzlediği, Problemsizliğin Problem Kabul Edildiği, Geri Dönüşlü / Dönüşsüz Hatalara Çok Açık Olan Bir Süreçtir. İyi Bir Proje Ekibi İle Çalışsanız Bile Projelendirme Süresinin Kısıtlılığı, Stresi, İşin / Sürecin Karmaşıklığı Sebepleriyle veya 'Beyaza Bakan Beyaz Görür' Prensibiyle Projelerdeki Karar Hataları ve Hesap Yanlışlıkları İşin Doğasındadır. Bunları Sıfırlamak Mümkün Olmamakla Beraber En Aza İndirebilir.  

  MAYALAR'ın Proje, İnşaat Yönetimi, Gayrimenkul Değerleme, Danışmanlık ve Pazarlama Tecrübeleriyle Harmanladığı, Uygulama Tecrübeli Jeofizik, İnşaat, Mekanik ve Elektrik Mühendisi Ekibiyle Beraber Sunduğu Bu Hizmet, Betonarme ve Çelik Yapı Yatırımınızın Ergonomisi, Sağlam ve Karlı Olması İçin İleride Karşılaşılabilecek Riskleri Müşterisine Sunarak Ufkunu Açan, Süreç Yönetimi - Koordinasyonu - Kontrol Hizmetleriyle Projelerde Fazla / Yanlış / Eksik Analizler, Kabuller ile Planlama, Malzeme ve Detaylardan Kaynaklanacak Geri Dönüşleri ve Katlanılacak Yüksek Maliyetleri Düşüren, Zaman - Varlık - Nam Kaybını Engelleyen Bir Sigorta Hizmetidir.

 

 • Dış Cephe Isı Yalıtım Sisteminin Seçimi

 • Yatay - Düşey Taşıyıcıların Aplikasyonlarının Kontrolü

 • Yatay - Düşey Taşıyıcıların Kesitlerinin Kontrolü

 • Statik Hesapların Kontrolü

 • Elektrik ve Mekanik Projeler ile Hesaplarının Kontrolü

 • Proje Müellifleri Arası Koordinasyon

 • Projelerin Süperpozesi ve Onayı

 • Uygulama Projeleri Çizimi ve Kontrolü

 • Yapı Ruhsatı Başvurusu ve Kontrolü

 • Yapı Kullanma Belgesi Başvurusu ve İzinler

Tasarım ve Müellif Yönetimi Hizmetinin Kapsamı Şunlardır :

 • Arsa ve Ulaşım Analizi

 • Yatırım İhtiyaç Analizi ve Kararlar

 • Belediye ve İlgili Kurum Evrak ve İzinleri

 • İdareler Arası Koordinasyon

 • Yetkin Proje Müelliflerinin Seçimi

 • Plankoteye Göre Vaziyet Planı ve Avan Projenin Kontrolü

 • Zemin Etüdüne Uygun Temel ve Taşıyıcı Sistem Seçimi

 • Mimari Projede İmar Hakkı Kullanımı Kontrolü

 • Mahallerin ve Alanlarının  İhtiyaç Analizine Uygunluğunun Kontrolü

 • Malzeme ve Detay Kararları

  Yatırımın Başarısı İçin Mimari Projeler İhtiyaçları, Ergonomiyi ve Teknik Yeterliliği Karşılamalı, Mühendislik Projeleri ve Hesapları Optimum Teknik Yeterlilikte Olmalı, Mimari Projeyle ve Birbirleriyle Örtüşmeli, Bu Eshafdaki Projelere Göre Hazırlanmış Sözleşme ve Teknik Şartnamelerle İhale Süreci Doğru Yönetilmeli, Uygun Ana ve Alt Müteahhitler Seçilmeli, İnşaat Yönetimi, Takibi ve Raporlaması Yeterli Olmalıdır.

 

  Yatırımcı'ya İnşaatın Projelere ve İmalat Tekniklerine Uygunluğunun Kontrolü ve Takibi İçin İnşaat Yönetimi ve İnşaat İzleme Hizmetleri, Müteahhit'e Taahhütünün Başarısı ve Hedeflenen Karlılığı İçin Teknik Ofis | Dizayn Ofis Hizmetleri ve Şantiyesini Hakkıyla Yönetebilmesi için PİR Proje ve İş Yönetim Platformu MAYALAR Tarafından Sağlanmaktadır.

Her Gayrimenkul veya İnşaat Yatırımı, Taahhüdü, Tadilatı Bir Projedir. İşimiz, Müşterimizi Anlamak, Seçenekleri Sunmak, Süreç Haritasını Hazırlayarak Yönetmek, Ona Para ve Nam Kazandırmaktır.

Karabaş Mh. Köseoğlu Sk. 17 / 2 İzmit KOCAELİ

 • LinkedIn Sosyal Simge

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009-2020 Tüm Hakları Saklıdır