PROJE ve İNŞAAT KONTROLÜ

  İster Arsa Sahibi Olun İster Müteahhit, İnşaat Yatırımınızın Değerini Artırmak İçin 1996'dan Beri Aralıksız İcra Ettiğimiz Mesleğimizdeki Uygulama, Projelendirme, Gayrimenkul Değerleme ve Satışı Tecrübelerimizle Gayrimenkul Yatırımlarınızı Kıymetlendirecek Uçtan Uca Hizmetlerimizle Size Para, Zaman ve Nam Kazandırıyoruz.

dizayn ofis.jpg

   Projelerin Kontrolü :

 • Harita Verilerine Göre Arsada Keşif Yaparak Bina Yerleşiminin Kontrolü,

 • Zemin Verilerine Göre Seçilen Temel ve Taşıyıcı Sistemin Doğruluğunun Kontrolü,

 • Vaziyet Planında Binaların ve Kat Planlarında Bağımsız Bölümlerin Yerleşimlerinin Kontrolü,

 • Kat Planlarının İhtiyaçları, Ergonomiyi, Yangın ve İlgili Diğer Mevzuatları Karşıladığının Kontrolü,

 • İmar Durumunda Tanımlanan Hakların Kat Planlarında Tam Kullanıldığının Kontrolü,

 • Kolon, Perde ve Kirişlerin Yerlerinin ve Ölçülerinin Kontrolü,

 • Kat Planlarında Bina Girişi, Merdiven, Asansör, Bağımsız Bölüm Kapıları, Pencereler, Balkonların Yerlerinin ve Bunlara Göre Tefrişatın, Tefrişata Göre Priz ve Şaft Yerlerinin ve Sayılarının Kontrolü,

 • Plan ve Cephelerde Kullanılacak Kaplama Malzemelerinin Kontrolü ve Önerilmesi,

 • Isı - Su - Ses Yalıtımı Yapılması Gereken Yerlerin Kontrolü ile Malzeme ve Detayların Önerilmesi,  

 • Cephe Tasarımı ile 3D Görsellerin Tasarım Uyumlarının Kontrolü ve Malzemelerin Önerilmesi,

 • Mimari - Statik - Elektrik - Mekanik Projelerin ve Hesaplarının Kontrolü, Uyumluluğu ve Koordinasyonu

      Her Ne Kadar Kaliteli Ürünler Kullanılsa Bile Ülkemizdeki İnşaatların Özellikle İnce Yapılarında Görülen En Büyük Problem, Devletin Oturtmadığı ve Kontrol Etmediği Uygulama Standartlarıyla Oluşan Aşırı Serbest Piyasada Zayıf İşçiliğe Bağlı Kalitesizliktir. 

 

  Yaptığının Doğru Olduğunu Sanan Yüklenicilerin veya Ustaların, Kulaktan Dolma Bilgileriyle İşlerine Gelen, Aslında Yanlış Malzeme ve Detay Seçimleri veya Doğru Malzemeyi Yanlış Uygulaması Sonucu Sağlam Olmayan İşler Üretmesi, Maalesef Piyasanın da Bunu Satın Almasıyla Ülkemizde Bu Uygulamalar Doğru Sanılmaktadır. Binanın Kullanımında Karşılaşılan Ayıpların Hesabı Genelde Sorulamamakta, Sorulsa Bile Mevcut Hukuk ve Bilirkişilik Düzeni Yatırımcıyı Daha da Yıpratmaktadır.

  Yüklenicilerin Aylık Hakedişleri Şişirmesi, Keşif Harici İlave Hak veya Piyasa Koşulları Sebebiyle Birim Fiyatlarda Eskalasyon Talepleri, Keşifte Olan Fakat Yapılmasından Vazgeçilen Kalemlerin veya Azalan Metrajların Hakedişlere Yansıtılması, İşverenin Temin Ettiği Malzemelerin İsraf veya Suistimal Edilmesi, Sahada Sözleşmeye, Teknik Şartnameye ve İş Programına Uyulmayarak Aykırı İşler Yapılması, İmalatların Kalitesine Özen Gösterilmemesi Gibi İşvereni ve Yatırımı Riske Eden Durumlar İşveren Adına İzlenmeye ve Raporlanmaya Muhtaçtır. 

   İnşaatın Kontrolü :

 • Hafriyat, Dolgu ve İstinat Duvarlarının Kontrolü,

 • Beton, Demir ve Duvar Örgü Malzemelerinin Kalite Kontrolü,

 • Kalıp, Demir ve Beton ve Duvar İmalatlarının Kontrolü,

 • Uygun Su - Ses - Isı Yalıtım Malzemelerinin Seçimi, Uygulaması ve Testi,

 • Elektrik - Mekanik ve Mimari Kaplama Malzemelerinin Seçimi ve Uygulamasının Kontrolü,

 • Dolap - Kapı - Eviye - Vitrifiye ve Bataryaların Seçimi ve Montajlarının Kontrolü,

 • Cephe - Otopark - Peyzaj ve Bahçe Duvarı Malzemelerinin Seçimi ve İmalatlarının Kontrolü,

 • Bağımsız Bölüm Numaralarının Kat İrtifak Projesine Uyumunun Kontrolü Hizmetlerini Sunarız.

   İnşaat İzleme :

 • Sözleşme ve Teknik Şartnameye Uyulduğunun Takibi,

 • Proje Revizyonlarının Sahaya Ulaştığının ve Uygulamaya Konulduğunun Kontrolü

 • İş Programına Uyum ve İş Güvenliği Takibi,

 • Günlük, Haftalık ve Aylık Faaliyet İlerleme Raporunun Hazırlanması ve Sunumu,

 • Yapı Denetim ve Yapı Laboratuvarı Testleri Takibi,

 • Projelere ve Detaylara Uygunluk Takibi,

 • Malzeme Kararlarına Uygunluk Takibi,

 • Hakedişe Esas İmalatların, İlave Hak ve Birim Fiyat Artış Taleplerinin Kontrolü ve Onayı

 • İmalatların Kalite Kontrolü, Testleri ve Kabulü

 • Binada Blok ve Bağımsız Bölüm Numaralarının Kat İrtifak Projesine Göre Verildiğinin Kontrolü

  İnşaattaki Eksik İşlerin Tespiti : 

 • Sözleşmesini Tamamlamadan İşini Bırakan Yüklenicilerin Sahada Uyguladıkları İşler ile

 • Geçici Kabul Aşamasına Gelmiş İnşaatlardaki Eksikliklerin

  Projeye, Sözleşmeye ve Uygulama Tekniğine Göre İşveren Adına Tespiti, Listelenmesi, İlgili Taraflara İletilmesi ve Tamamlandığının Kontrolü ile Teslim Alınması Hizmetidir. 

  Eksiklerin Tespiti için Projelere ve Sözleşmeye Çalışıldıktan Sonra Sahaya Çıkılır.

  'İş Bitsin Bir An Önce' Düşüncesiyle Sahada Yapılan İşlerin Teknik Kontrol ve Testlerinin  Hakkıyla Yapılmadığı İnşaatlarda, Ciddi Geriye Dönüşler, Zararlar ve İhtilaflar Yaşanmaktadır.

   Burada Amacımız, Kişileri Değil Sözleşmeyi Memnun Etmektir. 

eksik işlerin tespiti.jpg
izleme 6.jpg