PROJE EVRAKLARI ve İNŞAAT İZNİ

  Bakanlık, Büyükşehir, İlçe Belediyeleri, İtfaiye, Tarım, Orman, Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge, Askeriye vb. İlgili Kurumlarca Yayımlanan Mevzuatlarda Yapılaşma Esasları Formüllerle Tanımlanır. Bu Formüllerin İşletilirken Şu Durumlarla Karşılaşılabilir ;

 • Ada Parsel Bazında Formülle Uyuşmayan ve Emsal Teşkil Eden Mevcut Örneklerin Olabilir,

 • İyi Analiz Edildiğinde Formüllerin Kapsamadığı Gri Alanların Bulunabilir,

 • Mevcut Binalara İlave Yapılmasında İdarece Yapı Performansı Riskine Karşı Aşırı Güvende Kalma Refleksi Gösterilebilir,

 • Teknik Terminolojinin Anlaşılması Zordur, İletişim Kazalarına Yol Açabilir,

 • Yerel İdarece Kabul Edilmeyen Konular Ulusal Çapta Mahkeme Kararları ile Üst Makamlarca Kabul Edilmiş Olabilir, 

 • Yangın Onayı Gibi Spesifik Konularda Yerel İdare Çalışanlarının Bilgileri Eksik, Yanlış Olabilir.

  İnşaat, Hukuk, Yangın ve Ziraat Danışmanı Çözüm Ortaklarımızla Beraber Yaptığımız İncelemelerde, Bu Noktaların Tespiti Akabinde İlgili İdareyle Yapılacak Pazarlıklarda Yatırımcı Lehine Edinimler Sağlamaktayız.

A. TEKNİK EVRAK

 • Kentsel Dönüşüm Raporu

 • Mevcut Binanın Yıkım Ruhsatı

 • Arsa Cins Değişikliği

 • Şuyulandırma ve Parselasyon

 • Tevhit ve İfraz

 • Yola Terk ve Yoldan İhdas

 • Arsa Sınır Tecavüzü Düzeltmeleri

 • İmar Durumu

 • Plankote - Arsa - Bina Aplikasyonu 

 • Toprak Koruma Projesi

 • Zemin Etüdü ve Sondajı

 • Beton Karot ve Demir Donatı Testi

                                                 B. TEKNİK İZİN

 

 • İlçe ve Büyükşehir Belediyesi'nden İmar İzni ve Planı

 • İlçe ve Büyükşehir Belediyesi'ne İmar Planı Değişikliği ve İtirazı

 • İlçe, Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Dairesi'nden Alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  

 • İlçe, Büyükşehir Belediyesi ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Çevre Koruma Dairesi'nce Talep Edilen 1. ve 2. Derece Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatı 

 • Tarım Müdürlükleri'nden Alınacak Tarım Alanlarına Yapılacak Bağevi, Hayvancılık ve Zirai Yapılar İçin İzin

Show More

Her Gayrimenkul veya İnşaat Yatırımı, Taahhüdü, Tadilatı Bir Projedir. İşimiz, Müşterimizi Anlamak, Seçenekleri Sunmak, Süreç Haritasını Hazırlayarak Yönetmek, Ona Para ve Nam Kazandırmaktır.

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009-2020 Tüm Hakları Saklıdır