KENTSEL DÖNÜŞÜM ve KAT KARŞILIĞI İNŞAAT MÜŞAVİRLİĞİ

  Boş Arsasına veya Kentsel Dönüşümle Eskimiş Binasının Yerine Yeni Bina Yapmaya Gücü Yetmeyip, Bir Yapı Müteahhiti ile Ortaklık Kurmak İsteyen Mülk Sahiplerine, Girecekleri İş Ortaklığındaki Hisse Oranının Adaletle Tespiti ve Haklarını Korumaları İçin Verilen Teknik ve Hukuki Destek Hizmetidir.

  Ömrü Dolmuş Eski Binanın Kentsel Dönüşümle Yenilenmesi İki Yöntemle Yapılır :

 

 A. Malikler Maliyeti Karşılayamayacaksa Bir Müteahhitle Ortak Olunan Kat Karşılığı İnşaat Yöntemiyle

 B. Malikler Maliyeti Karşılayabilecekse Taahhüt Yöntemiyle 

  A. Kentsel Dönüşüm ve Kat Karşılığı İnşaat Müşavirlik Hizmetleri Şunlardır :

 • İmar Durumuna Göre Maksimum İnşaat Alanının Hesaplanması,

 • Bina Tespit Risk Raporu'nun Hazırlanması ve Onaylatılması,

 • Ekspertiz Raporu Hazırlayarak Arsanın Piyasa Değerinin ve En Verimli Projenin Tespiti,

 • İnşa Edilecek Binanın Maliyet Hesabının Yapılarak Piyasadaki Ortalama Müteahhit Karlılığına Göre Ortaklık Oranının Analiz Edilmesi,

 • Müteahhitlerin Teklif Edeceği Oran ve Proje Taslaklarının Kıyaslaması ve Analizi,

 • Müteahhitin ve Hazırlattıkları Kat Planları Taslağının Seçimi,

 • Ön Anlaşmaya Göre Plan Taslakları Üzerinden Alan veya Dairelerin Seçimi,

 • Sözleşme, Teknik Şartname ve Plan Taslaklarının Kontrolü ve Gereken Değişikliklerin Yaptırılması,

 • Düzeltilen Sözleşme, Teknik Şartname ve Plan Taslaklarının Noterde Onayının Kontrolü, 

 • Proje Aşamasında Yatırımı Kıymetlendirme,

 • Mimari Projelerde Bina Ortak Alanlarının ve Müşteri Dairelerinin Ergonomisinin ve Talepleri Karşıladığının Kontrolü,

 • Sözleşme ile Kat Planlarındaki Daire Numaralarının Uyuştuğunun Kontrolü,

 • Yıkım Ruhsatının Takibi,

 • Yapı Ruhsat Başvurusu Takibi,

 • İnşaat Aşamasında Yatırımı Kıymetlendirme

B. Kentsel Dönüşüm İnşaat Taahhüt Müşavirlik Hizmetleri Şunlardır :

 • Kredi veya Geri Ödemesiz Taşınma ve Kira Yardımı Kentsel Dönüşüm Devlet Desteklerinden Faydalanma Kararları Süreci,

 • Her Bir Daire İçin Ekspertiz Raporu Hazırlayarak Yapılacak Binadaki Dairelerin Paylaşım Yönetiminin Tespiti ( Kat İrtifak Listesindeki Arsa Paylarının Doğruluğunun Kontrolü ),

 • Arsanın Harita ve Zemin Etüdü İşlemlerinin Yaptırılarak Evrakların Temini,

 • Varsa Arsanın Yola Terki, Yoldan İhdası veya Komşu Parselle Uzlaşma İşlemlerinin Yaptırılması,

 • İmar Durumuna Göre Maksimum İnşaat Alanının Hesaplanması ve Katlarda Planlanabilecek Dairelerin Oda Sayıları ile Brüt Alanlarının Maliklere İzahı

 • İzah Akabinde Maliklerin Kararlarına Göre Kat Planı Öneri Taslaklarının Hazırlanması, Maliklere Sunumu, İzahı ve Oylaması,

 • Maksimum İnşaat Alanı Hesabına Göre Çıkan Daire Tipleri ve Alanlarındaki ( Kat Planları ) Uzlaşmanın Noterde Onaylatılması, 

 • Bina Tespit Risk Raporu'nun Hazırlanması ve Onaylatılması,

 • Kentsel Dönüşüm Devlet Desteğine Başvuru,

 • Bina Mimari ve Mühendislik Projeleri ile 3D Görsellerinin Hazırlanması,

 • İstekli Müteahhitlerle Görüşmelerin Yapılması ve Birinin Seçilmesi,

 • Seçilen Müteahhitle İnşaat Taahhüt Sözleşmesi ve Teknik Şartnamesinin Yapılarak Noterde Onaylatılması,

 • Yapı Ruhsatına Başvuru ve Alınması,

 • İnşaat Aşamasında Yatırımı Kıymetlendirme.

Show More

Her Gayrimenkul veya İnşaat Yatırımı, Taahhüdü, Tadilatı Bir Projedir. İşimiz, Müşterimizi Anlamak, Seçenekleri Sunmak, Süreç Haritasını Hazırlayarak Yönetmek, Ona Para ve Nam Kazandırmaktır.

Karabaş Mh. Köseoğlu Sk. 17 / 2 İzmit KOCAELİ

 • LinkedIn Sosyal Simge

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009-2020 Tüm Hakları Saklıdır