JOB ANALYTICS ( JAN ) YETKİNLİK YÖNETİMİ SİSTEMİ

  Yetkinlikler İşimizde Başarılı Olmak ve Fark Yaratmak İçin Gereken ‘Bilgi, Beceri, Davranış ve İş Motivasyonu’dur. Yetkinlik Yönetiminin Amacı:

 1. İş Süreç ve Sonuçlarında ‘Çıtayı Yükseltmek’,

 2. Beklentileri ve Kalıcı Başarı Ölçütlerini Açıkça Tanımlamak,

 3. Bütün Değerlendirme ve Geliştirme Süreçlerini Entegre Etmek,

 4. Liderlere, Takımlara ve Çalışanlara Üstlendikleri Rollerle İlgili Yön Göstermek,

 5. İnsan Kaynakları Süreçlerini ve Uygulamalarını Entegre Etmek,

 6. Seçme, Değerlendirme, Kariyer Geliştirme vs. İçin Daha Adil Bir Yöntem Kullanmaktır.

JOB ANALYTICS ( JAN ) Platformu Nedir ? 

   JAN, İş Mimarisinin Geleceğinin BIG DATA Üzerine Kurulacağı Öngörüsüyle “Psikolojik ve Entelektüel Sermaye Yönetimi Çözümleri’nin Bir Araya Getirildiği Bir Platformdur.

 

  Farklı Kaynaklardan Toplanan Büyük Çaplı Her Türlü Verinin, Anlamlı ve İşlenebilir Biçime Dönüştürülmesi, İşlenmesi ve Transferi Gibi Faaliyetlerin Tümü BIG DATA Yönetimi Olarak Tanımlanabilir.

 

  2019 Yılının Sonunda Ortaya Çıkan Pandemi Sürecinde de Görüldüğü Üzere Mobil ve İnternet Altyapıları Kullanan Çözümler Hayatımıza Son Hızla Girmiş, Farklı İletişim Kanalları ile Bize Ulaşan Bilginin ve Rakamların Anlamlı Hale Getirilmesi Her Zamankinden Daha Önemli Hale Gelmiştir.

  YSM Yazılım ve Optimum Yönetim ve İK Danışmanlık Firmalarının Toplam 60 Yıllık İş Hayatı Tecrübesiyle Ortaklaşa Geliştirdiği, bir yıllık çalışma sonucu 2020 Yılında piyasaya sunduğu JAN Platformu, Endüstri 4.0 Konseptindeki Birçok Bileşeni de İçeren, Geleceğin İş İhtiyaçlarını da Karşılayabilecek, İnsan Değerleri Yönetimi Bilgisini Sistematik ve Düzenli Olarak Toplayan, Bu Bilgilerin İşlenmesiyle Ulaşılan Verilerin İş Sahiplerinin İşletmelerindeki Stratejik Kararları Almalarını Kolaylaştıran, Yerli ve Milli Bir Çözüm Olarak Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı’nda Geliştirilmiştir.

 

  JAN, Altı Sistemden Oluşmaktadır :

 1. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi,

 2. İş Analizi Sistemi,

 3. İş Tanımları Sistemi,

 4. İK Yönetimi Sistemi,

 5. Peformans Yönetimi Sistemi,

 6. Yetkinlik Yönetimi Sistemi.

Show More

Her Gayrimenkul veya İnşaat Yatırımı, Taahhüdü, Tadilatı Bir Projedir. İşimiz, Müşterimizi Anlamak, Seçenekleri Sunmak, Süreç Haritasını Hazırlayarak Yönetmek, Ona Para ve Nam Kazandırmaktır.

Karabaş Mh. Köseoğlu Sk. 17 / 2 İzmit KOCAELİ

 • LinkedIn Sosyal Simge

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009-2020 Tüm Hakları Saklıdır