JOB ANALYTICS ( JAN ) PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ

  Performans Yönetimi ki Bundan Böyle Katılımcı Performans Yönetim Sistemi ( KPYS ) Olarak Bahsedeceğiz, Çalışanların Performanslarının Şirket Hedefleri Doğrultusunda Sürekli Geliştirilmesini Sağlayan Bir Süreçtir.

  Sürecin Kritik Noktası Tüm Çalışanların Katılımının Sağlanmasıdır. Bu Sayede Şirket Misyonunun Tüm Çalışanlar Tarafından Paylaşılması ve Misyonun Gerçekleştirilmesinde Çalışanların Bireysel Katkılarını Görebilmeleri Mümkün Olacaktır.

 

  Katılımcı Performans Yönetim Sistemi Periyodik Görüşmeler, Çalışan ve Yöneticinin Sürekli İletişimini Gerektirir. Senede Bir Defa Yapılan Bir Değerlendirme Değildir, Olmamalıdır…

  Üst Yönetimin Katılımı ve Sürekli Desteği Olmaksızın Başarıya Ulaşması Mümkün Değildir.

 

  Katılımcı Performans Yönetimi’nin Temel Amacı, Çalışanın Performansını Sürekli Olarak Geliştirmektir. Sistem, Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Çalışanın Hedef Belirleme, Performans Değerlendirme ve Gelişim Planlarının Oluşturulması Sırasında Katılımı Sağlar. Tüm Bu Aşamalarda Çalışanın Katılımı, Kendi Hedefleri ile Birlikte Şirket Hedef ve Misyonunu Benimsemesine, Hedeflerin Daha Gerçekçi Olmasına, Karşılaşabilecek Güçlüklerin Önceden Tespitine ve Çalışanın Sisteme Olan Güveninin Sağlanmasına Yardımcı Olur.

  Dolayısıyla Performans Verilerinin Sürekli Toplanması ve Değerlendirilmesi Çok Önem Kazanmaktadır. JobAnalytics Katılımcı Performans Yönetim Sistemi Bu Alt Yapıyı Sağlayan Bir İş Çözümüdür.

JOB ANALYTICS ( JAN ) Platformu Nedir ? 

   JAN, İş Mimarisinin Geleceğinin BIG DATA Üzerine Kurulacağı Öngörüsüyle “Psikolojik ve Entelektüel Sermaye Yönetimi Çözümleri’nin Bir Araya Getirildiği Bir Platformdur.

 

  Farklı Kaynaklardan Toplanan Büyük Çaplı Her Türlü Verinin, Anlamlı ve İşlenebilir Biçime Dönüştürülmesi, İşlenmesi ve Transferi Gibi Faaliyetlerin Tümü BIG DATA Yönetimi Olarak Tanımlanabilir.

 

  2019 Yılının Sonunda Ortaya Çıkan Pandemi Sürecinde de Görüldüğü Üzere Mobil ve İnternet Altyapıları Kullanan Çözümler Hayatımıza Son Hızla Girmiş, Farklı İletişim Kanalları ile Bize Ulaşan Bilginin ve Rakamların Anlamlı Hale Getirilmesi Her Zamankinden Daha Önemli Hale Gelmiştir.

  YSM Yazılım ve Optimum Yönetim ve İK Danışmanlık Firmalarının Toplam 60 Yıllık İş Hayatı Tecrübesiyle Ortaklaşa Geliştirdiği, bir yıllık çalışma sonucu 2020 Yılında piyasaya sunduğu JAN Platformu, Endüstri 4.0 Konseptindeki Birçok Bileşeni de İçeren, Geleceğin İş İhtiyaçlarını da Karşılayabilecek, İnsan Değerleri Yönetimi Bilgisini Sistematik ve Düzenli Olarak Toplayan, Bu Bilgilerin İşlenmesiyle Ulaşılan Verilerin İş Sahiplerinin İşletmelerindeki Stratejik Kararları Almalarını Kolaylaştıran, Yerli ve Milli Bir Çözüm Olarak Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı’nda Geliştirilmiştir.

 

  JAN, Altı Sistemden Oluşmaktadır :

  1. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi,

  2. İş Analizi Sistemi,

  3. İş Tanımları Sistemi,

  4. İK Yönetimi Sistemi,

  5. Peformans Yönetimi Sistemi,

  6. Yetkinlik Yönetimi Sistemi.

Show More

Her Gayrimenkul veya İnşaat Yatırımı, Taahhüdü, Tadilatı Bir Projedir. İşimiz, Müşterimizi Anlamak, Seçenekleri Sunmak, Süreç Haritasını Hazırlayarak Yönetmek, Ona Para ve Nam Kazandırmaktır.

Karabaş Mh. Köseoğlu Sk. 17 / 2 İzmit KOCAELİ

  • LinkedIn Sosyal Simge

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009-2020 Tüm Hakları Saklıdır