JOB ANALYTICS ( JAN ) İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET SİSTEMİ YAZILIMI DANIŞMANLIĞI

  İş Değerlemesi Tekniği, Özellikle Batı Ülkelerinde Çeşitli Ölçekteki Şirketlerde ve Kuruluşlarda, İşlerin veya Pozisyonların Parasal Karşılıklarının Belirlenerek Kariyer ve Ücret Yönetiminin Bir Sistematiğe Bağlanması ile Şirket İçinde Dengenin ve Eşitliğin Sağlanması Amacıyla Kullanılmaktadır. Batıda 20. YY'ın Başında, Ülkemizde ise Cumhuriyetin İlanı Akabinde Kurulan Sümerbank Gibi Kamu İşletmelerinde Kullanılmaya Başlanan Bu Teknik, YSM Yazılım ve Optimum Danışmanlık Şirketlerinin Sahip Olduğu 60 Yıllık İş Bilgisi ve Deneyimi ile Her Ölçekteki Şirket, Kurum ve Kuruluşun Kolaylıkla Kullanıp, Memnun Kalacağı, Ülkemizdeki İlk Yazılım Çözümü Olarak 2020 Yılında Piyasaya Sunuldu.  

 

  Finans ve Nakit Akışınızı, Stok ve Deponuzu Yönetebildiğiniz Yazılımlara Yatırım Yaparken, En Değerlisi Olan İnsan Kaynağınız İçin Harcadığınız Ücret / Maaş ve Sosyal Haklara Ait Tüm Giderlerinizi JAN İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi ile Yönetebilir, Hatta Plan ve Senaryolarınızı Simüle Edebilirsiniz. Bir Sonraki Ücret Değişiminin Etkisini İstediğiniz Kırılımda ( Şirket, Birim, Departman, Pozisyon, Birey ) Analiz Edebilirsiniz.

  Muhasebe ve Bordro Yazılımlarıyla Yönetilemeyen Bu Özel Konuyu, Kolaylıkla ve Hızla, JAN’ın Sağladığı Simülasyonlarla 360 Derece Yönetebileceğiniz Bir Yapıyı Kurabilirsiniz.

  Faktör – Puan Tekniğine ve Tüm Dünyada Kullanılan Sıralama - Sınıflama Metoduna Dayanan Bu Sistem, Kendine Özgü Metodolojisi ile Hangi İşe, Ne Kadar Maaş Verilmesi Gerektiğini Belirlemenize Yardımcı Olur. İşletmedeki İşleri, Katma Değeri En Yüksek Olandan En Düşüğe Doğru Sıralamanızı Sağlar ve Her Ay Düzenli Yapılan Gider Kalemini ( Maaş Ödemeleri ) En Doğru Şekilde Yöneterek, İşletmenin Finansal Yükünün Optimize Edilmesine Olanak Tanır.

  

  Bugüne Kadar Uzun Süreli ve Yüksek Bütçeli Maliyetlerle Şirket Bazında Hayata Geçirilen İş Değerleme Teknikleri, Artık Her An Ulaşabileceğiniz, Güncelleyebileceğiniz ve Yeni Eklemeler Yapabileceğiniz Bir Yazılım Olarak İşletmelerin Kullanımına Sunulmuştur.

 

  Bu Tekniğin Çalışma Prensibi, İşletmede Varolan Farklı Tanımlardaki Tüm İşleri, Belirlenmiş 4 Grup, Gruplara Bağlı 13 Faktör ve Faktörlere Bağlı 7-10 İş Özelliklerine Göre Mukayese / Karşılaştırma Yolu ile Puanlamaktır. Bu Gruplar Aşağıdaki Gibidir:

 1. Bilgi ve Beceri

 2. Sorumluluk

 3. Çaba

 4. İş Koşulları

 

  Kimler JAN İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi Sistemi Kullanıcısı Olabilir?

 • İş Sahipleri, Patronlar,

 • Genel Müdürler,

 • İnsan Kaynakları Yöneticileri, Birim Yöneticileri, İş Değerleme Komiteleri,

 • Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanları

 

 JAN İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi Sistemi, İşlerin, Yöneticiler, Şirket İçerisinde Oluşturulan İş Değerleme Komitesi, İnsan Kaynakları Profesyonelleri, İşi Yapanın Kendisi ve Tüm Çalışanlar Tarafından Değerlemesini Kolaylıkla Sağlayacak Şekilde Tasarlanmıştır. Özellikle Çalışan Sayısı Fazla Olan Şirketlerde Adilce Belirlenen ve Dengelenen Ücret Seviyeleri, İşveren ve Çalışanlar Açısından Birçok Avantajı ve Katkıyı Sağlayacakır. İşte Bazıları :

 

  Çalışanlar Açısından Avantajları :

 1. Eşit İşe Eşit Ücret Aldığını,

 2. Adil Ücretlendirildiğini,

 3. Ücret Sisteminin Güvenilir Olduğunu,

 4. Ücretinin Doğru Belirlendiğini,

 5. Ücretinin Katılımcı Bir Yöntemle ve Analitik Olarak Değerlendirildiğini ve Belirlendiğini,

 6. İş Tanımı, Yükü, Görev ya da Pozisyon Gibi Değişikliklere Uyumlu Olarak Ücretinin Düzenlendiğini,

 7. Ne Azı, Ne de Fazlası Tam Hak Edildiği Kadar Ücret Aldığını Bilir.

 

   İşverenler ve İşletmeler Açısından Avantajları :

 1. Çalışanların Yönetime Olan Güvenini Arttırır,

 2. Ücret Adaletinin Sayısal Verilerle İspatı Sağladığından, Çalışanlar Arasındaki Çatışmayı Önleyerek

Motivasyonlarını Arttırır.

 1. Çalışanlar Arasında Kurulacak Dengenin Konforuyla Kurumsal Yönetim Kolaylaşır,

 2. Çalışanların Şirket Aidiyetlerini Arttırır.

 3. İşverenin Çalışanlarına Verdiği Ücretin, İş Hedeflerine Ve Sonuçlarına Etkisini Olumlu Yönde Arttırır.

 4. İş Gücü Değişim Oranının ( Turnover ) Azaltır, Dolayısıyla Eğitim Maliyetlerini Düşürür ve İş Gücü Kaybını Minimize Eder.

 5. İş Değerleme Sonuçları Eğitim Planlamasına Girdi Oluşturur Ve Çalışanlara Bu Sonuçlar Doğrultusunda Yetkinliğine Uygun Eğitim Verilmesini Sağlar.

 6. Kurumsallaşma Sürecinin Temel Taşlarından Biri Olan Ücret Yönetimini En Hızlı ve En İyi Şekilde Kurar.

 7. Kurumsal İtibarınızı Çalışanlarınızın ( İç Müşterinizin ) Gözünde En Üst Düzeye Çıkarmanızı Kolaylıkla Sağlar. Tıpkı Müşterileriniz İçin Yaptığınız Gibi.

 8. Firma, Bir Çalışanını Yetersizliğinden Dolayı İşten Çıkarırsa, Çalışan Mahkemeye Başvurduğunda, Firma Haklılığını İş Değerleme Sonuçları İle İspat Edebilir.

 9. Şirket İçi Atama ve Terfi Süreçlerini Kolaylaştırır.

 10. İşe Alım Sürecini Kolaylaştırır.

 11. Firmadaki İşler ve İş Grupları Sınıflandırıldığı ve Standart Bir Yapıya Kavuştuğu İçin, Bütün İşlerin Her Çalışana Yetkinlikleri Dahilinde Verilmesini Sağlar ve Açıkta Herhangi Bir İş Kalmasının Önüne Geçer.

 12. Kurumsallaşmak Adına Yapılan Masrafların Geri Dönüşünü Ölçmek Mümkün Değildir. JAN, Sizin Bu Ölçümü Yapmanızı Sağlayarak En Büyük Masraf Merkezlerinin Yönetimini Sağlar.

 13. Endüstri 4.0 ve Big Data Alt Yapılarına Uygun Olarak Şirketinizin Dijitalleşmesi Faydalarını Sunar.

  Yıllık Toplam Ücret Gibi Tekrarlanan Bir Gider Kalemini, Şirketinizin Yıllık Kurumsal Hedeflerine Ulaşmanızı Sağlayacak Şekilde, Düşük Bir Yatırımla Yönetebilir ve Kontrol Edebilirsiniz. En Optimum Maliyetle Ulaşabileceğiniz Bir Ücret Yönetim Sistemini JOB ANALYTICS ile Kurabilirsiniz.

JOB ANALYTICS ( JAN ) Platformu Nedir ? 

   JAN, İş Mimarisinin Geleceğinin BIG DATA Üzerine Kurulacağı Öngörüsüyle “Psikolojik ve Entelektüel Sermaye Yönetimi Çözümleri’nin Bir Araya Getirildiği Bir Platformdur.

 

  Farklı Kaynaklardan Toplanan Büyük Çaplı Her Türlü Verinin, Anlamlı ve İşlenebilir Biçime Dönüştürülmesi, İşlenmesi ve Transferi Gibi Faaliyetlerin Tümü BIG DATA Yönetimi Olarak Tanımlanabilir.

 

  2019 Yılının Sonunda Ortaya Çıkan Pandemi Sürecinde de Görüldüğü Üzere Mobil ve İnternet Altyapıları Kullanan Çözümler Hayatımıza Son Hızla Girmiş, Farklı İletişim Kanalları ile Bize Ulaşan Bilginin ve Rakamların Anlamlı Hale Getirilmesi Her Zamankinden Daha Önemli Hale Gelmiştir.

  YSM Yazılım ve Optimum Yönetim ve İK Danışmanlık Firmalarının Toplam 60 Yıllık İş Hayatı Tecrübesiyle Ortaklaşa Geliştirdiği, bir yıllık çalışma sonucu 2020 Yılında piyasaya sunduğu JAN Platformu, Endüstri 4.0 Konseptindeki Birçok Bileşeni de İçeren, Geleceğin İş İhtiyaçlarını da Karşılayabilecek, İnsan Değerleri Yönetimi Bilgisini Sistematik ve Düzenli Olarak Toplayan, Bu Bilgilerin İşlenmesiyle Ulaşılan Verilerin İş Sahiplerinin İşletmelerindeki Stratejik Kararları Almalarını Kolaylaştıran, Yerli ve Milli Bir Çözüm Olarak Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı’nda Geliştirilmiştir.

 

  JAN, Altı Sistemden Oluşmaktadır :

 1. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi,

 2. İş Analizi Sistemi,

 3. İş Tanımları Sistemi,

 4. İK Yönetimi Sistemi,

 5. Peformans Yönetimi Sistemi,

 6. Yetkinlik Yönetimi Sistemi.

                          YSM.BULUT Teknolojisinin Faydaları Nedir ?

1. Yazılımları ve Üzerinde Çalışacağı Server vb. IT Sistemlerini Satın Alma, IT Personeli Çalıştırma Maliyetlerine Katlanmazsınız, 

2. Yazılımları İnternete Bağlı Masaüstü, Dizüstü ve Tablet Bilgisayarlarınız ile Android, iPhone ve Windows Phone Telefonlarınız ile Kullanırsınız,

3. İşletmedeki Şirket Merkezi, Şantiye, Operasyon Sahası ve Mobil Çalışan Personeller Arasındaki Anlık Eşgüdümü ve Bütünleşik Yönetimi Sağlarsınız,

4. Anlık Veri Girişi ve Patron Özeti ( Faaliyetler, Karlılık, Şirkette Bugün ) Raporlarıyla İşinizi Her Yerden, Kolayca, 7-24 Takip Eder, Ölçer ve Yönetirsiniz, 

5. Yurt İçi ve Dışındaki Piyasaların Dinamikliği, Müşteri Talepleriyle Yapılan ÜR-GE Çalışmaları ve Kanunlardaki Değişiklikler Sebebiyle Gereken Yazılım

Güncellemeleri İşinizi Aksatmadan, Kolaylıkla ve Ücretsiz Yapıldığından Yazılımı Daima En Güncel Sürümü ile Kullanırsınız,

6. Verileriniz, Şirket İmkanlarınızdan Daha Yüksek Güvenlikli, Kurumsal Hizmet Veren İŞNET Veri Merkezi'ndeki Sunucularımızda Size Özel Olarak Saklanır,
7. Verileriniz, Yüksek Güvenlik Önlemleri Altında Her Gün Yedeklenerek Herhangi Bir Olumsuz Duruma Karşı Korunur ve Size Geriye Dönme İmkanı Sağlar,

8. Yazılım Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarlarınızdan Bağımsız Çalıştığı İçin Virüsler, Hacker Saldırıları ve Bilgisayarların Çökmesi Riskleriyle Uğraşmazsınız.

Show More

Her Gayrimenkul veya İnşaat Yatırımı, Taahhüdü, Tadilatı Bir Projedir. İşimiz, Müşterimizi Anlamak, Seçenekleri Sunmak, Süreç Haritasını Hazırlayarak Yönetmek, Ona Para ve Nam Kazandırmaktır.

Karabaş Mh. Köseoğlu Sk. 17 / 2 İzmit KOCAELİ

 • LinkedIn Sosyal Simge

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009-2020 Tüm Hakları Saklıdır