JOB ANALYTICS ( JAN ) İK YÖNETİMİ SİSTEMİ

  İnsan Kaynakları (İK ) Bir İşletmenin En Önemli Kaynağıdır. Bu Kaynak Özellikle KOBİ İşletmelerinde Yönetilmez. Her Şirket En Az Bir İnsan ile Başlar ve Bu İnsan Girişimci Olarak Tanımlanır. Zamanla İşletme Yani Organizasyonel Yapı Büyüdükçe Yönetimsel Zorluklar Ortaya Çıkmaya Başlar. YSM YAZILIM'ın Amacı Bu Zorlukları Kolaylaştırmaktır.

  Amacı Bu Zorlukları Aşmak Olan YSM YAZILIM'ın İK Çözümü, Resmi Bordro Düzenleme Dışında Tüm İK Süreçlerini Kapsamaktadır. Bordroyu da İnsan Kaynağı ( İşçilik ) Maliyetini Hesaplamak Amacıyla Geliştirdikleri Puantaj Modülünde Ödenen Maaşların Toplu Tahakkuku Dahil Kolaylaştırmıştır. 

  İK Yönetimi 'Personel Yönetimi ve Maaş' Diye Algılandığı İşletmelerde Ayrı Bir Departman Kurulmasına Gerek Olmadan da Yapılabilir. Eğer Çalışan Sayısı Artıyor ise Özel Olarak Yönetilmesi ve Departman Olarak Kurulması Şarttır.

  İK Yönetimi paketimizin altındaki modüllerimiz ile Temel İnsan Kaynakları fonksiyonlarını yerine getirebilirsiniz. Yani çalışanın çok detaylı sicil kartı ve yönetimi, işe alım süreçlerinin yönetimi, izin takibi, personelin oryantasyonu, alması gereken eğitimler ve bunun bütçesine kadar takibini gerçekleştirebilirsiniz.

  İK Maaş & Puantaj paketimizin altındaki modüllerimiz ile kendi çalışanlarımızın veya taşeron çalışanlarının puantajlarını proje/şantiye bazlı dahi kaydedebilirsiniz. Ayrıca bir personelin maaşı alacağı süre boyunca toplu olarak maaş tahakkuku yapabilir ve nakit akışında görmek istiyorum diyerek işletme sermayesi yönetimine ve nakit akışının kolaylaştırılmasına da katkı sunabilirsiniz.

  İK Yetkinlik Yönetimi paketimizin altındaki modüllerimiz ile İK departmanı olarak tüm şirket/kurum içinde belirli tanımlamalar ve standartlar oturtur, buna göre ölçüm yaparsınız. Ölçüme göre oturttuğunuz seviyelendirme sistemi ile bunu karşılaştırır ve gelişime açık yönleri tespit ederek üzerinde çalışır ve mükemmelleştirmeye çalışırsınız. Bildiğiniz üzere “Yetkinlik” genel anlamda yetkin olma durumunu, yani belirli bir alandaki sorumluluk ve/veya görevleri yerine getirebilme durumunda olmayı ifade eder. YSM İK çözümünde bu tanımdan yola çıkarsak ne tür şeyler yapılıyor diye merak etmiş olabilirsiniz.

 • Temel Tanımlar modülünde İK Tanımları kısmında Poziyon ve Görev tanımları kısmında şirketteki mevcut ve olası tüm pozisyonları tanımladığımızı düşünelim.

 • Yani “bu şirkette şu tür poziyonlar olmalı ama bir kısmı yok ben İK’cı olarak bu standartları oturtayım” diye düşünürseniz önce İK Yetkinlik Yönetimine geçip İK Tanımlar havuzunda Yetki-Sorumluluk-Görev-Nitelik-Beceri gibi tanımları ve İK Seviyelendirme kısmındanda seviyelendirme tanımlamalarını yapmalısınız.

 • Sonra da Pozisyon Eşlemeleri bölümünden de pozisyon bazlı olarak Yetki Eşleme, Sorumluluk Eşleme, Görev Eşleme, Nitelik Eşleme, Beceri Eşleme fonksiyonları (ekranları) kullanarak gerekli eşleştirmelerle hayalinizdeki İK Konumlandırmasını Rol yani Pozisyon bazlı yapabilirsiniz. Artık bu yapıya uygun İşe Alım, Performans Değerlendirme ve Kariyer Planlama gibi geliştirme faaliyetlerinize odaklanabilirsiniz.

İK Kurumsal Hedef & Performans paketimizin altındaki modüllerimiz ile İK departmanı olarak tüm şirketin bireyden bağımsız olarak Hedef bazlı bir 360 derece performans sistemini kurabilirsiniz. Bu modülümüz Türkiye’deki daha çok kullanılan ölçülmesi ve uygulanması daha kolay olan Hay Group metodolojisinin kullanıldığı şirketlerin yaptığı gibi Hedeflerle Yönetim felsefesi baz alınmıştır. Bunun da Türki şirketlerinde başarısı önemli ölçüde kanıtlanmıştır. Bunun için şirketler ne yapar veya YSM İK (HR) çözümünde neler yapılır üzerinde duralım:

 • Kurumsal Hedef Şablonu modülünde Hedef Şablonu işlemleri yapılır yani gerekli tanımlamalar yapılır. Üstte Yönetim Kurulu (YK) ve altında ara kademeler tanımlar ve hedefler sonradan kullanımı çok kolaylaştıracak bir şablon çerçevesinde tanımlar. Bu modülde Yönetim Kurulu Hedefleri, Ara Kademe Hedefleri, Hedef Şablonu [ Tümü ] ve Hedef Şablonu Kopyala gibi fonksiyonlar (ekranlar) mevcuttur.

 • Kurumsal Hedef Kartları modülünde hedef şablonları tanımlandıktan sonra yapılması gerekli olan Hedef kartlarının tanımlanmasıdır ki genellikle Türk yöneticilerinin hedeflerle beraber yönetmeleri gereken kurumsal Risklerin de tanımlanmasını içermektedir. YSM bu noktada 1991 yılından beri getirdiğiğ tecrübesini yönetim gurularının tecrübeleriyle de harmanlayarak yazılımına ekleyerek ürünlerini teorik ve pratik kullanımda da çok güçlü hale getirmiştir. Bu modülde Yönetim Kurulu Yıllık Hedefleri, Yönetim Kurulu Hedefleri – Risk Eşleme, Fonksiyonel Hedefler, Organizasyonel Hedefler, Ürün Portföyü Hedefleri, Müşteri Portföyü Hedefleri, Tüm Ara Kademe Hedefleri [ Onay ] gibi fonksiyonlar (ekranlar) mevcuttur.

 • Kurumsal Hedef Gerçekleşmeleri modülünde Hedef Dönemi ve Hedef – Risk Eşleme öncelikle yapılmalıdır. Asıl yönetilmesi gereken Yönetim Kurulu (YK) hedeflerinin yönetimidir. Yani YK hedeflerinin yönetimin altındaki Ara Kademe (AK) hedeflerinin yönetimidir. Hedeflerle Yönetim felsefesinin başarısı bu Hedef Bazlı Performans Sistematiğinin şirket için oturtulması (kurulum, uygulama, yayılma, değerlendirme, düzeltme) faaliyetlerine bağlıdır.

  • Yönetim Kurulu Hedefleri – KPI Eşleme, Yönetim Kurulu Hedefleri – Ölçüm Periyodu Belirleme, Yönetim Kurulu Hedefleri [ KPI Gerçekleşme Değerleri ],

  • Ara Kademe Hedefleri – KPI Eşleme, Ara Kademe Hedefleri – Ölçüm Periyodu Belirleme, Ara Kademe Hedefleri [ KPI Gerçekleşme Değerleri ], İptal Edilen Hedef Kartları, Tüm Ara Kademe Hedefleri,

 • Kurumsal Hedef Raporları modülünde ise Ara Kademe > YK Hedefleri, Ara Kademe Hedef Performans [ Yıl Bazlı ], Yönetim Kurulu Hedef Performans [ Yıl Bazlı ] fonksiyonları (ekranları) yer almaktadır.

JOB ANALYTICS ( JAN ) Platformu Nedir ? 

   JAN, İş Mimarisinin Geleceğinin BIG DATA Üzerine Kurulacağı Öngörüsüyle “Psikolojik ve Entelektüel Sermaye Yönetimi Çözümleri’nin Bir Araya Getirildiği Bir Platformdur.

 

  Farklı Kaynaklardan Toplanan Büyük Çaplı Her Türlü Verinin, Anlamlı ve İşlenebilir Biçime Dönüştürülmesi, İşlenmesi ve Transferi Gibi Faaliyetlerin Tümü BIG DATA Yönetimi Olarak Tanımlanabilir.

 

  2019 Yılının Sonunda Ortaya Çıkan Pandemi Sürecinde de Görüldüğü Üzere Mobil ve İnternet Altyapıları Kullanan Çözümler Hayatımıza Son Hızla Girmiş, Farklı İletişim Kanalları ile Bize Ulaşan Bilginin ve Rakamların Anlamlı Hale Getirilmesi Her Zamankinden Daha Önemli Hale Gelmiştir.

  YSM Yazılım ve Optimum Yönetim ve İK Danışmanlık Firmalarının Toplam 60 Yıllık İş Hayatı Tecrübesiyle Ortaklaşa Geliştirdiği, bir yıllık çalışma sonucu 2020 Yılında piyasaya sunduğu JAN Platformu, Endüstri 4.0 Konseptindeki Birçok Bileşeni de İçeren, Geleceğin İş İhtiyaçlarını da Karşılayabilecek, İnsan Değerleri Yönetimi Bilgisini Sistematik ve Düzenli Olarak Toplayan, Bu Bilgilerin İşlenmesiyle Ulaşılan Verilerin İş Sahiplerinin İşletmelerindeki Stratejik Kararları Almalarını Kolaylaştıran, Yerli ve Milli Bir Çözüm Olarak Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı’nda Geliştirilmiştir.

 

  JAN, Altı Sistemden Oluşmaktadır :

 1. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi,

 2. İş Analizi Sistemi,

 3. İş Tanımları Sistemi,

 4. İK Yönetimi Sistemi,

 5. Peformans Yönetimi Sistemi,

 6. Yetkinlik Yönetimi Sistemi.

Show More

Her Gayrimenkul veya İnşaat Yatırımı, Taahhüdü, Tadilatı Bir Projedir. İşimiz, Müşterimizi Anlamak, Seçenekleri Sunmak, Süreç Haritasını Hazırlayarak Yönetmek, Ona Para ve Nam Kazandırmaktır.

Karabaş Mh. Köseoğlu Sk. 17 / 2 İzmit KOCAELİ

 • LinkedIn Sosyal Simge

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009-2020 Tüm Hakları Saklıdır