top of page

İNŞAAT İZLEME ve EKSİKLERİN TESPİTİ

   İnşaat İzleme :

 • Sözleşme ve Teknik Şartnameye Uyulduğunun Takibi,

 • Proje Revizyonlarının Sahaya Ulaştığının ve Uygulamaya Konulduğunun Kontrolü

 • İş Programına Uyum ve İş Güvenliği Takibi,

 • Günlük, Haftalık ve Aylık Faaliyet İlerleme Raporunun Hazırlanması ve Sunumu,

 • Yapı Denetim ve Yapı Laboratuvarı Testleri Takibi,

 • Projelere ve Detaylara Uygunluk Takibi,

 • Malzeme Kararlarına Uygunluk Takibi,

 • Hakedişe Esas İmalatların, İlave Hak ve Birim Fiyat Artış Taleplerinin Kontrolü ve Onayı

 • İmalatların Kalite Kontrolü, Testleri ve Kabulü

 • Binada Blok ve Bağımsız Bölüm Numaralarının Kat İrtifak Projesine Göre Verildiğinin Kontrolü

izleme 6.jpg

  İnşaattaki Eksik İşlerin Tespiti : 

 • Sözleşmesini Tamamlamadan İşini Bırakan Yüklenicilerin Sahada Uyguladıkları İşler ile

 • Geçici Kabul Aşamasına Gelmiş İnşaatlardaki Eksikliklerin

  Projeye, Sözleşmeye ve Uygulama Tekniğine Göre İşveren Adına Tespiti, Listelenmesi, İlgili Taraflara İletilmesi ve Tamamlandığının Kontrolü ile Teslim Alınması Hizmetidir. 

  Eksiklerin Tespiti için Projelere ve Sözleşmeye Çalışıldıktan Sonra Sahaya Çıkılır.

  'İş Bitsin Bir An Önce' Düşüncesiyle Sahada Yapılan İşlerin Teknik Kontrol ve Testlerinin  Hakkıyla Yapılmadığı İnşaatlarda, Ciddi Geriye Dönüşler, Zararlar ve İhtilaflar Yaşanmaktadır.

   Burada Amacımız, Kişileri Değil Sözleşmeyi Memnun Etmektir. 

eksik işlerin tespiti.jpg
bottom of page