İMAR BARIŞI KAT MÜLKİYET TAPUSU BAŞVURUSU

  Kaçak veya Yapı Ruhsatlı / Yapı İskanlı Olup Projesine Göre Aykırılıklar Bulunan, İlave Kapalı Alanlı veya Katlı veya Bağımsız Bölümlü Yapınızın İmar Barışı Kanunu Kapsamında Kayıt Altına Alınıp, Her Bir Bağımsız Bölümün Doğru Arsa Payları İle Tapulanması İçin Çalışırız.

  Aşağıdaki İşlemler, İmar Barışı İşleminin Geriye Dönüşsüz Yapılarak Hızlı ve Doğru Sonuç Alınabilecek Şekilde Sıralanmıştır. Belediye Arşiv Araştırması Yapılmadan ve Doğru Kaçak Alan Tespit Edilmeden E-Devlet Üzerinden Yapılacak Başvurularda Beyan Edilen Alan, Mimar ve Harita Mühendisince Yapılacak Ölçümlerde Çıkandan Farklı İse Başvurunun Düzeltilmesi Gerekecektir.

  İmar Barışı İşlem Aşamaları Şunlardır :

  1. Zemin Tespiti ( Bina Parsel Sınırı İhlal Tespiti ) ve Beyannamesinin Hazırlanması,

  2. Varsa Yola Terk vb. Parsel Sınırı Düzeltme İşlemlerinin Yapılarak Tapunun Yenilenmesi,

  3. Binanın Rölövesinin Alınması ve Kaçak Alanların Tespiti,

  4. Binanın Mimari Projesinin Hazırlanması,

  5. Kat Mülkiyetinin Kurulması ve Bina Yönetim Planının Hazırlanması,

  6. Hazırlanan Zemin Tespit Beyannamesinin Harcının Yatırılarak Kadastro'ya Onaylatılması,

  7. Hazırlanan ve Onaylanan Ek-1 Beyannamesi, Proje CD'si, Kaşe ve İmzalı Kat Mülkiyeti Listesi ve Bina Yönetim Planı, Kimlik Asılları ve Fotokopileri, İkişer Adet Vesikalık Fotoğraf ve Yapı Kayıt Belgesi Dekontu İle Öğleden Önce Malik Tarafından Tapuya Başvurulması,

  8. Yapı Kayıt Belgesi Harcı İle Aynı Meblağdaki Tapu Kayıt Harcı ve Tapu Döner Sermaye Harcı Bankadan Ödenerek Tapu'dan Gelen SMS'deki Randevu Saatinde Dekontlarla Tapu'ya Gidilerek Kat Mülkiyeti / Cins Değişikliği Tapularının Malik Tarafından Alınarak İşlemin Kapatılması.

 

KİMDİR ?

MAYALAR Mimarlık Müşavirlik, 1996_2001 Yıllarındaki Proje ve 2001_2009 Yıllarındaki İnşaat Yönetimi Tecrübeleri Üzerine, 2009 Yılında İzmit’te Kuruldu. 2009_2019 Yıllarında Proje, Proje Geliştirme, İç Mekan Tasarımı, Gayrimenkul Ekspertizi ve Müşavirliği, Fizibilite ve Karlılık Analizi, Kat İrtifakı_Mülkiyeti Kurulumu ve İnşaat Taahhüt Hizmetleri Verdi. 1996'dan Beri Mimarlık Mesleğinde Edindiği Karar - Sonuç Analizi, Doğru Soruyu Sorabilme, Holistik Düşünebilme Yetenekleri, İşindeki Samimiyeti ve Uzman Ekibiyle MAYALAR, 2019’dan İtibaren İmalat ve Hizmet Firmaları, Yatırımcılar, Müteahhitler, Mülk Arz ve Talep Edenlerin Karlılığı İçin Müşavirlik Hizmetlerine Odaklanmıştır.

ÜYELİKLER :

Karabaş Mh. Hürriyet Cd. 137 / 3 İzmit KOCAELİ

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

      2009-2019 Tüm Hakları Saklıdır

  • LinkedIn Sosyal Simge