CHark e-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ DANIŞMANLIĞI

  Şirketinizin Dijital Dönüşümü İçin Düşük Maliyetli Çözümleri Hemen Kullanmaya Başlayın, Karlılığınızı Artırın, Yükünüzü Hafifletin.

1. CHark e-FATURA

 

  e-Fatura, Elektronik Ortamda Hazırlanarak Sizleri Birçok Maliyetten Kurtarır. Zorunlu Hale Getirilecek Olan e-Fatura ile İşlerinizin Kolaylığı Artar, Maliyeti Düşer. Kağıda Basılmasa da Kağıt Faturalar ile Aynı Hukuki Yükümlülüklere Sahiptir. G.İ.B. Tarafından Yönetilen e-Fatura'nın Kullanımındaki Esas Amaç, Alıcı ile Satıcı Arasında Karşılıklı Güvenin Oluşması, Zaman ve Maliyet Tasarrufunun Sağlanmasıdır.

e-Faturanın Avantajları Nedir ?

 • Her Fatura Başına Ortalama 8-10 ₺ Olan Kağıt, Toner, Zarf, Kargo, Arşiv, Mutabakat vb. Maliyetiniz Düşer, Karlılığınız Artar.

 • Müşterileriniz Faturalarını Anında Aldığı İçin Tahsilatlarınız Hızlanır.

 • Faturalarınızı Daha Hızlı Düzenler ve İş Yükünüzü Azaltırsınız.

 • Muhasebe Süreçlerinizi Hızlandırır ve Kolaylaştırırsınız.

 • Artık Dijital Ortamda Arşivleyebileceğiniz İçin Kağıt Faturalarda Yaptığınız Gibi Yer Ayırmanıza ve Dosyalamanıza Gerek Kalmaz.

 • Faturaları Fiziksel Koşullardan Korur.

 • Ticari Fatura İtiraz Süreçlerini Kolaylaştırır.

 • Muhasebeciniz ile Çalışmanız Kolaylaşır. Şöyle ki ;

      a. Muhasebeciniz, Kullandığı Muhasebe Programına CHark Üzerinden Dışarı Aktardığı Verileri Yükleyerek Veri Girişini Ciddi Anlamda Hızlandırabilir.

      b. Muhasebecinizi CHark Hesabınıza Kullanıcı Olarak Davet Ederseniz, Ay Sonunu Beklemeden Fatura Ve Harcama Bilgilerinize Erişebilir. Sizin Ayrıca Veri Paylaşmanıza Gerek Kalmaz. E-Fatura Kullandığınızda Faturalarınızın Resmi Kopyaları Da Hesabınızda Olacağı İçin Onlara da Kolaylıkla Erişebilir.

      c. Gerekli Kontroller Zamanında Sağlanır, Olası Yanlışlıkların Önüne Geçilir.

      d. . Aynı Veriler Üzerinden Karşılıklı Ortak Bir Dil Konuşursunuz.

      e. Beyanname Hazırlık Döneminde Sizden Faturalar Beklenmeden Beyanname Kapatılacağı İçin Beyanname Hazırlama Süreci Çok Daha Kolay ve Hızlı Olur.

      f. Mesaisinin Büyük Çoğunluğunu Veri Girişi Gibi Operasyonel Bir Sürece Harcayan Muhasebeciniz, İşinizi Geliştirmenize Yardımcı Olabilmek İçin Ciddi Anlamda Vakit Kazanarak Firmanız İçin Başka Çalışmalara Zaman Ayırabilir.

2. CHark e-ARŞİV FATURA

 

  e-Arşiv Fatura, E-Fatura Sistemine Dahil Olmayan Şirketler veya Son Kullanıcılara Kesilecek Faturaların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Gönderilmesi ve  Gönderilen Faturaların Bir Kopyasının Yine Elektronik Olarak İbraz Edilerek Saklanmasını Sağlayan Bir e-Fatura Türüdür. Öncelikle, Cirosu Belirli Bir Tutarın Üzerinde Bulunan e-Ticaret Sitelerine Zorunlu Tutulan e-Arşiv Faturayı İş Süreçlerini Kolaylaştırıp, Hızlandırmak ve Maliyetlerini Düşürmek İsteyen Küçük ve Orta Ölçekli Her Firma e-Fatura Sistemine Dahil Olduktan Sonra Kullanabilir. 

e-Arşiv Faturanın Avantajları Nedir ?

 • İkinci Nüsha Faturaları Fiziksel Koşullardan Etkilenmeden, Kolay ve Güvenli Biçimde Muhafaza Eder.

 • KEP İle Gönderilmesi Halinde Teslim Garantisi ve Tahsilat Süre Avantajı Sağlar.

 • Matbu Fatura Bastırma Gerekliliğini Ortadan Kaldırır.

 • Kargo veya Kurye Maliyetinden Tasarruf Sağlar.

 • Arşivleme Maliyetini Önemli Oranda Azaltır.

 • Dijital Dönüşümünüze Hız Kazandırır.

3. CHark e-İRSALİYE

 

  e-İrsaliye, Kağıt Sevk İrsaliyesi İle Aynı Nitelikte, Mal Hareketinin Dijital Ortamda Kaydedildiği, Alıcıya Elektronik Olarak Gönderilen Bir Belgedir. e-Fatura Kullanan Her Vergi Mükellefi, Sevk İrsaliyelerini e-İrsaliye Olarak Düzenlemek Zorundadır. e-Fatura Mükellefi Olmayan Şahıs ve Sermaye Firmaları da Gönüllü Olarak e-İrsaliye Kullanabilirler. Ücret Karşılığında Ticari veya Gayri Ticari Mal, Eşya Taşıyanlar Tarafından Düzenlenen 'Taşıma İrsaliyesi' e-İrsaliye Kapsamında Olmadığından Eski Usulde, Kağıt Olarak Düzenlenmeye Devam Edilecektir.

  Her İki Tarafta Sisteme Kayıtlı Değilse, e-İrsaliye Gönderilemez, e-Arşiv veya Kağıt Sevk İrsaliyesi Olarak İletilebilir. Alıcıya e-İrsaliye Gönderimi İçin Önce e-Fatura Düzenlenmelidir. Eğer e-Fatura Gönderilemezse, e-İrsaliye de Gönderilemez.

  Kağıt ve e-İrsaliye Arasında Hukuken Hiçbir Fark Olmamakla Beraber, e-İrsaliye, Taşımayı Yapan Aracın Plakası ve Şoförün Kimlik Bilgilerini İhtiva Eder. Ayrıca, e-İrsaliye Kullanıcıları Gelir İdaresi Başkanlığı Sisteminden Teslim Aldıkları Ürünün Tamamına RET veya KABUL Yanıtı Verebilirler. Böylece Teslimat İşlemi Yapılırken İade ve Olası Hatalardan Kaynaklı Aksaklıklar İle Kısmi Kabul Konusunda Satıcı Bilgilendirilebilmektedir.

e-İRSALİYE'nin Avantajları Nedir ?

 • Sevk İrsaliyenizi Hızlıca Düzenler, Gönderir ve Gerektiğinde İçeriğini Kolaylıkla Değiştirebildiğiniz İçin Taraflar Arasındaki Mutabakat Süreci Hızlanır.

 • Sadece Araç Plakası ve Sürücü Kimliği ile Mal, Alıcı Firma ve Diğer Bilgilere Hızlıca Erişebilirsiniz.

 • Teslimat Sırasında ‘Hatalı Ürün, Kabul, Ret, İade’ Gibi Durumlar Oluşursa, Dijital Ortamda Takibi Daha Güvenli ve Hızlıdır.

 • Kağıt Sevk İrsaliyesi Basımı, Dağıtımı, Fiziksel Arşivleme Maliyetleri ve Kaybolma Riskini Ortadan Kaldırır.

 • Verileriniz 10 yıl Süreyle İş Bankası’nın İştiraki İŞNET’in Yerli Sunucularında Yüksek Güvenlikle Saklanır, İstediğiniz An Kolaylıkla Ulaşırsınız.

 • Kağıt Tüketimine Sebep Olmadığından Ağaçlarımız Korunur.

4. e-SERBEST MESLEK MAKBUZU

 

  e-Serbest Meslek Makbuzu, Serbest Meslek Erbabı Olup, Hukuk, Muhasebe, Denetim, Tıp, Mimarlık, Mühendislik vb. Alanlarda, Vekil, Danışman, Denetçi, Arabulucu, Aracı, Mimar, Mühendis vb. Ünvanları Altında Verilen Hizmetlere Dair Ücretin Tahsilatında Kağıt Olarak Düzenlenen Serbest Meslek Makbuzlarını Dijital Ortama Taşıyan, İzlenmesini Kolaylaştıran ve Aynı Hukuki Niteliklere Sahip Bir Elektronik Belge Olup, 01 Haziran 2020 Tarihi İtibariyle Zorunludur. 

5. CHark e-İMZA

 

  Başka Bir Elektronik Veriye Eklenerek Kimlik Doğrulama Amacıyla Kullanılan, Elektronik İmza Kanunu’nda Evlilik, Veraset ve Şahitlik Haricinde Islak İmza İle Aynı Hukuki Geçerliliğe Bağlanan Elektronik İmza, Elektronik Ortamda Gönderilen Bilginin Göndericiye Ait Olduğunu ve İnkar Edilemeyeceğini, Yolda Değişmediğini ve Göndericinin Kimlik Bilgilerinin Doğruluğunu Garantiler. Islak İmzanın Taklit Edilmesiyle Teşebbüs Edilecek Dolandırıcılık Faaliyetlerinin Önüne Geçer. Kullanımı Zorunlu Olmayan e-İmzanın Özellikleri :

 • e-İmza Gerçek Kişiler Adına Oluşturulur. Kurum Adına e-İmza Oluşturulamaz.

 • Islak İmza ile Aynı İspat Gücüne Haizdir.

 • Usulüne Göre Güvenli e-İmza ile Oluşturulan Elektronik Veriler Senet Hükmündedir.

 • Bu Veriler, Aksi İspat Edilinceye Kadar Kesin Delil Sayılır.

e-İmza Nerelerde Kullanılır ?

 • e-Devlet Uygulamalarında ( turkiye.gov.tr ),

 • e-İmzanın Zorunlu Tutulduğu Kamu Projelerinde ( UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP vb. ),

 • MERSİS Projesi Kapsamında Ticari Sicil İşlemlerinde,

 • Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde,

 • Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) Sisteminde,

 • Çalışan Hizmet Sözleşmelerinde Ve Diğer Tüm Sözleşmelerde,

 • Banka Talimatlarının Gönderilmesinde,

 • Performans, İzin, Fazla Mesai ve Masraf Onay Formlarında,

 • Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararlarının İmzasında,

 • Bayi Ağı İletişiminde Sipariş Sürecinde,

 • Elektronik Arşivin e-İmzalanmasında,

 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında ( TİTUBB ),

 • MKK E-Şirket Uygulamasında,

 • Kurumlar Arası İletişimde,

 • İş Akış Sistemlerine Entegrasyon ile Kurum İçi Uygulamalarda,

 • Toplu İmzalama İhtiyaçlarında,

 • Islak İmza Gerektiren Tüm Uygulamalarda Kullanabilirsiniz.

6. CHark Kayıtlı E-Posta ( KEP )

 

  Standart Elektronik Posta ( SEP ) İle İletişim, Güvenli Kabul Edilmeyen, İletimin Kesin Olarak Sağlanamadığı ve İnkâr Edilebilen Bir İletişim Şekli Olması Nedeniyle Yasal Olarak Geçerli Değildir. Bu İhtiyaca Binaen 2011 Yılında İlgili Yasalarla Hizmete Sunulan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ( KEP ), Yasal Olarak Geçerli, Güvenilir, İnkâr Edilemez ve İspatlanabilir Bir İletişim Yoludur.

  KEP, Bir Elektronik Postanın Gönderen ve Alan Tarafların Kim Olduklarının Bilinmesini, Gönderim ve Karşı Tarafa İletim Zamanını, İçeriğinin Değiştirilmediğinin Kesin Olarak Tespit Edilmesini Sağlamakta, e-İmza ve Zaman Damgası ( İşlem Zamanının Kayıt Altına Alınması ) ile Gönderimdeki Tüm Adımları Kayıt Altına Alarak Yasal Olarak Geçerli Hale Getirmektedir. Kayıt Altına Alınan Gönderim Adımları, KEP Delili Olarak Kabul Edilmektedir ve Senet Hükmündedir. Ayrıca, Aksi İspat Edilinceye Kadar Yasal Olarak Kesin Delil Sayılmakla Beraber Kullanımı Zorunlu Değildir.

  KEP Sisteminde, Standart e-Posta Adresleri Kullanılmamakta, Yetkili KEPHS tarafından, Hesap Sahibinin Resmi Belgelere Dayanılarak Kimlik Bilgileri Alınarak Tahsis Edilen / Sağlanan Kayıtlı e-Posta Adresleri Kullanılmaktadır. KEP Adresi Sahibi Gerçek veya Tüzel Kullanıcıların ( Gönderici veya Alıcı ), Gerçekten O Kişi Olduklarının Adres Tahsisi / Sağlanması Aşamasında Tespit Edilmesi, Hesap Sahibinin KEP Adresiyle İlgili Yükümlülüklerinin ve Sorumluluklarının Farkında Olması, Bunları Bir Sözleşme ve Taahhütnameyi Bizzat İmzalayarak Beyan Etmesi Büyük Önem Arz Etmektedir.

KEP Hesabı ile Kurumunuzun :

 • Tüm Yazışmalarını ve Belge Paylaşımlarını,

 • Maaş Ödeme Talimatlarını,

 • Bordro ve Fatura Gönderimlerini,

 • Hesap Mutabakatlarını,

 • Sözleşme Gönderimlerini ve Alımlarını Hızlı, Yasal Yolla ve Güvenle Yaparsınız.

 • Kağıt, Arşivleme, Postalama, İşlem Maliyetlerini ve Zaman Kayıplarını Düşürürsünüz.

 • Resmi ve Ticari İşlemlerini Hızlı ve Verimli Biçimde Yürütürsünüz.

7. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ( UETS )

 

  Doğrudan İlgili Kurum ve Kişilere Daha Hızlı Ulaşan Bir Tebligat Sisteminin Tesisi Amacıyla, 6 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan ve 1 Ocak 2019 Tarihiyle Yürürlüğe Giren Ulusal Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Tebligat Yapmaya Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Arabulucular, Bilirkişiler, Özel Şirketler, Avukatlar ve Noterlere PTT Üzerinden E-Tebligat Sistemine Üye Olarak Tebligat Almalarını ve Göndermelerini Zorunlu Kılmıştır.

  Kurulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, Tüm Gönderilerin e-İmza ve Zaman Damgası ( İşlem Zamanının Kayıt Altına Alınması ) ile İçeriği Değiştirilmeden Güvenli Bir Şekilde Alıcıya İletilmesini, Sürecin Şeffaflığını ve İzlenebilirliğini Tesis Ederken, Gönderici ve Alıcıların Yapılan Tebligatın İçeriğini, Alım / Gönderim Zamanını Kesin Olarak Bilmesini Sağlamaktadır. Faydaları :

 • UETS Alıcı Teyidi

 • UETS Gönderici Teyidi

 • UETS İçeriğin Değişmediği Teyidi

 • UETS Gönderim ve Alım Zamanları İspatı

8. e-MUTABAKAT

 

 e-Mutabakat, Tüm Cari Hesaplarınız İçin Beyanname Alış ( BA ), Beyanname Satış ( BS ), Cari Hesap Ekstre - Bakiyelerini Karşılaştırma ve Mutabakat İşlemlerini Posta, Telefon, Faks Yerine Elektronik Ortamda, Hızlı, Güvenli, Hatasız Olarak Topluca Yapmanızı Sağlayan, Dijital Ortama Aktarılan Tüm e-Mutabakatlara Tek Ekrandan Kolaylıkla Ulaşılabildiği, KEP ile Birlikte Kullanıldığında Yasal Geçerli Olan, Zamandan Tasarruf Sağlatan, Kullanımı Zorunlu Olmayan Bir Sistemdir.

e-Mutabakat'ın Avantajları Nelerdir ?

 • Gelir İdaresi Başkanlığı'na ( GİB ) Göndereceğiniz BA - BS Formları Öncesinde Tüm Alacak ve Borç Hesaplarını Eşitlemenizi Sağlar.

 • Diğer İşletmelerle Kolayca BA - BS ve Ekstre Karşılaştırması Yapar, Hata İhtimalini Azaltır ve Mutabakat Sürecini Hızlandırırsınız.

 • Gerek Masaüstü Gerek Bulut İş Çözümleriyle Entegrasyon Sağlar.

 • Excel ile Kolayca Aktarım Yapmanızı Sağlar.

 • Kağıt, İş Gücü, Arşivleme ve Kargo Maliyetlerini Azaltır, Zamandan Tasarruf Ettirir, Verimliliğinizi Artırır.

 • Kullanıcı Sınırlaması Olmaksızın Kullanım Sağlar.

9. e-SAKLAMA

 

 KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta ), e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Faturası gibi Tüm Resmi, Hukuki ve Ticari Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda, İstediğiniz Formatta, Yasal, Geçerli ve Güvenli Olarak Uzun Süreli Saklanması, Silinme ve Değiştirilme Riski Olmaksızın Eksiksiz Yedeklenmesi, İnternet Olan Her Yerden, İstediğiniz Zaman Kolay Ulaşılmasını Sağlayan Bir Hizmettir. 

  Saklanan Her Dosya Farklı Kriterlere Göre Etiketlenerek Tasnif Edilebilir ve Dosya Türüne Göre ( KEP, e-Fatura vb. ) Gelen, Giden, Konu, Gönderen, Alıcı, Posta Eki İndekslemesi Yapılarak Aratılabilir.

10. e-YAZIŞMA

 

  Kamu Kurum ve Kuruluşları Kendi Aralarında ve Özel Sektör ile Yaptığı Tüm Resmi Yazışmalarını, 2 Şubat 2015 Tarihinde 19255 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 'Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e Göre Kağıt Kullanmadan, Kalkınma Bakanlığı'nca Hazırlanan 'e-Yazışma Teknik Rehberi'ne Uyumlu Olarak Elektronik Ortamda Yapacak ve Yazışmalar Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ( KEP ) ile Gönderilecektir.

Show More

Her Gayrimenkul veya İnşaat Yatırımı, Taahhüdü, Tadilatı Bir Projedir. İşimiz, Müşterimizi Anlamak, Seçenekleri Sunmak, Süreç Haritasını Hazırlayarak Yönetmek, Ona Para ve Nam Kazandırmaktır.

Karabaş Mh. Köseoğlu Sk. 17 / 2 İzmit KOCAELİ

 • LinkedIn Sosyal Simge

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009-2020 Tüm Hakları Saklıdır