ARSA ve ARAZİ EKSPERTİZİ

  A) Ekspertiz Raporu  

  Şirketimiz, Uluslararası Değerleme Standartları'na Uygun Olarak, Tüzel Ve Özel Kişiler İle Resmi Kurum ve Kuruluşlara Ait Gayrimenkullerin, Gayrimenkul Haklarının ve Projelerinin Ekspertiz ( Gayrimenkul Değerleme ) Raporlarını Hazırlamaktadır.

  Şirketler, Duran Varlıklarındaki Değer Artışlarını, Ekspertiz Raporuyla Bilançolarına Yansıtarak Kredibilitelerini Artırırlar. 

  Ekspertiz Aşamaları :

  1. Tapu'da Takyidat ( İpotek - Şerh - Beyan Kısıtlılığı ) Sorgulaması,

  2. Belediye'de Adres, İmar Durumu ve İmar Planı Sorgulaması, 

  3. Tarım Müdürlüğü'nde İmar Durumu Kısıtları Sorgulaması,

  4. Yerinde Gayrimenkulün Konumu, Durumu, Çevresi ve Mevcut Piyasasının Analizleri, 

  5. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesiyle Gayrimenkulün O Günkü Piyasa Değerini

Gösteren Raporun Hazırlanması.

  B) Fizibilite - Binanın En Verimli Kullanımı - Karlılık Analizi Raporu

  • Satın Alımı / Kiralanması / Hasılat Paylaşımı Yatırımı Yapılacak Arsa veya Arazinin Ekspertiz Raporu İle İdari - Teknik ve Piyasa Değeri Araştırması,

  • Arsaya veya Araziye Yapılabilecek Proje Modellerinden Her Birinin Yatırım Maliyetlerinin Hesabı,

  • Proje Modellerin Nakit Akış Tablolarında Çıkan, Net Bugünkü Değer ( NPV ) ve İç Verimlilik Oranı ( IRR ) Kriterlerine Dayanan, Finansal Olarak Olanaklı, Ekonomik Olarak Azami Düzeyde Verimli Kullanımı ve Karlılığı Analizi Raporu.

Show More

Her Gayrimenkul veya İnşaat Yatırımı, Taahhüdü, Tadilatı Bir Projedir. İşimiz, Müşterimizi Anlamak, Seçenekleri Sunmak, Süreç Haritasını Hazırlayarak Yönetmek, Ona Para ve Nam Kazandırmaktır.

Karabaş Mh. Köseoğlu Sk. 17 / 2 İzmit KOCAELİ

  • LinkedIn Sosyal Simge

Mayalar Proje Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009-2020 Tüm Hakları Saklıdır